W ramach współpracy rozpatrywane będzie budowa bloku energetycznego na biomasę i inne paliwa alternatywne, np. pochodzące z przeróbki odpadów komunalnych lub modernizacja istniejących mocy wytwórczych EC Megatem. Trzecim branym pod uwagę rozwiązaniem jest budowa nowego bloku gazowo-parowego na terenie PGE GiEK, w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków.

Konkretów strony porozumienia na razie nie podały - powołano grupę roboczą, w ramach której pracownicy obu spółek mają określić możliwości i zakres ewentualnej współpracy. Celem stron jest optymalizacja dostaw ciepła systemowego dla Lublina, przy wykorzystaniu istniejącej już w mieście ciepłowniczej.

Można przypuszczać, że decyzja w sprawie możliwości bloku na biomasę będzie zależała w największym stopniu od losów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przypomnijmy, że na przykład francuski EDF zrezygnował niedawno z budowy biomasowego bloku energetycznego o mocy 900 MW w Elektrowni Rybnik. Inwestycja nie byłaby opłacalna po wejściu szykowanych przepisów dla branży OZE.

EC Megatem to jedna z pierwszych w kraju sprywatyzowanych elektrociepłowni. Pracuje w układzie kogeneracyjnym, czyli wytwarza jednocześnie ciepło i prąd. Ma ok. 22 MW mocy elektrycznej.