Spór toczył się od czterech lat. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Spółka wyliczyła opłatę na podstawie przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, nakładów na wszystkie niezbędne inwestycje, które umożliwią przyłączenie farmy oraz jej pracę bez ograniczeń - z pełną mocą. Inwestor - nie zgodził się z kalkulacją spółki i odwołał się do URE. 16 lutego 2012 r. prezes URE wydał decyzję nakazującą zawarcie umowy o przyłączenie do sieci farmy wiatrowej. Oplata wyliczona przez URE była znacznie niższa niż wyliczona przez PGE Dystrybucja. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji. Sąd orzekł jednak, że odmowa przyłączenia do sieci była uzasadniona.

To kolejny spór w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej rozstrzygnięty na korzyść PGE Dystrybucja.

Wcześniej – w październiku 2013 r. i we wrześniu 2012 e. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że decyzja spółki o odmowie przyłączenia do sieci farm wiatrowych Kolniszki i Dąbrówka Polska była zasadna. Oba spory dotyczyły także warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej. Wyroki są prawomocne.

Z kolei 12 grudnia br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie orzekł, że decyzja PGE Dystrybucja o odmowie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jednej z farm wiatrowych w województwie warmińsko - mazurskim - o mocy 40 MW - była słuszna. Sąd odrzucił argumenty inwestora oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Wyrok nie jest prawomocny.

W ciągu 11 miesięcy 2013 r. PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 40 Odnawialnych Źródeł Energii o łącznej mocy 125,6 MW.