Tłumacząc motywy rozwijania projektu jądrowego Marzec podkreślał, że biorąc pod uwagę determinację UE w sprawie polityki klimatycznej, spółka musi być „poważnie zainteresowana" tym, aby jej produkcja była oparta zarówno na wysokosprawnych źródłach konwencjonalnych, jak i źródłach bezemisyjnych (wiatr i atom). Przypomniał, że PGE rozwija moce oparte na energetyce wiatrowej.

Z kolei Jacek Cichosz, p.o. prezesa spółki PGE EJ1 poinformował, że w postępowaniu na inżyniera kontraktu-doradcę technicznego zakwalifikowano cztery konsorcja. Ostateczny termin składania ofert to 17 lutego. W jego opinii, przetarg powinien zostać rozstrzygnięty w III kwartale 2014 r.

Cichosz poinformował również, że spółka przygotowuje kolejną serię spotkań z potencjalnymi partnerami strategicznymi projektu. Wskazał, że dzięki przyjęciu przez rząd programu jądrowego, spółka może przystąpić do określenia warunków brzegowych współpracy z partnerem strategicznym, by je przedstawić potencjalnym chętnym. - Partner docelowo wniesie - poza kapitałem - wiedzę i doświadczenie z takich projektów budowy i eksploatacji, przynajmniej na wczesnym etapie - wyjaśniał.

Cichosz dodał, że do końca II kwartału 2014 r. powinny być już znane wyniki analiz sieciowych - dotyczących możliwości przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych, które PGE EJ1 prowadzi wspólnie ze spółką PSE Innowacje.