PGE – wyniki finansowe I półrocze 2014 r.

Zysk EBITDA Polskiej Grupy energetycznej w II kwartale 2014 r. wyniósł 2,9 mld zł i był wyższy o 36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.

Publikacja: 27.08.2014 09:36

PGE – wyniki finansowe I półrocze 2014 r.

Foto: Bloomberg

Z kolei czysty zarobek wzrósł o 56 proc., do 1,7 mld zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, podobnie jak przed rokiem, sięgnęły 7,3 mld zł. Oczekiwania analityków co do zysku netto były nieco niższe i oscylowały wokół 1,6 mld zł.

Zysk operacyjny grupy PGE w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 2,15 mld zł. Okazał się o 33 proc. wyższy rok do roku i o 8,3 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 2 mld zł.

EBITDA wyniosła 2,95 mld zł wobec oczekiwanych przez rynek 2,74 mld zł. Rok wcześniej EBITDA grupy była o 22 proc. niższa.

Przychody ze sprzedaży netto spadły o 0,1 proc. rdr do 7,28 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody grupy PGE na poziomie 6,72 mld zł.

Konsensus został przygotowany w oparciu o prognozy sporządzone przed komunikatem PGE, w którym spółka poinformowała, że jej skonsolidowana EBITDA w pierwszej połowie 2014 roku, po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, wyniesie ok. 4,6 mld zł.

- Nasz miks paliwowy, opierający się głównie na węglu brunatnym, pozwolił utrzymać dobry poziom marż w wytwarzaniu, pomimo tego, że zrealizowana cena sprzedaży energii elektrycznej była niższa. W segmencie dystrybucji osiągnęliśmy zaplanowany wynik, zarówno pod względem wolumenu, jak i znaczenia dla wyniku końcowego - skomentował prezes PGE Marek Woszczyk.

W całym pierwszym półroczu 2014 roku zysk netto grupy PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,5 mld zł (wzrost o 14 proc.), zysk operacyjny 3,13 mld zł (wzrost o 13 proc.), a EBITDA 4,66 mld zł (więcej o 33 proc.).

Marża EBITDA osiągnęła na koniec czerwca 2014 roku 32,8 proc., zaś marża EBIT 22 proc. Skonsolidowane przychody grupy PGE w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 14,21 mld zł (spadek rok do roku o 5,9 proc.).

W sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze grupa PGE ujęła w przychodach ze sprzedaży przychody z tytułu KDT w wysokości 1,16 mld zł. W tej wartości kwota około 911 mln zł wynika z ponownego przeliczenia modelu rekompensat KDT, które spowodowane było zmianą przyjętych założeń służących do obliczenia wartości tzw. korekty końcowej (w tym przede wszystkim zmiana stopy dyskonta).

W tym samym czasie wydatki na inwestycje w grupie sięgnęły 2,2 mld zł, z czego 1,4 mld zł trafiło na rewitalizację, modernizację i rozwój aktywów w sektorze energetyki konwencjonalnej. PGE kontynuuje budowę nowych bloków energetycznych na węgiel kamienny w Elektrowni Opole (konsorcjum wykonawców zrealizowało pierwsze „kamienie milowe"). Do 31 grudnia 2014 r. planowane jest wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP - notice to proceed) wykonawcy bloku energetycznego na węgiel brunatny w Elektrowni Turów. Rozpoczęto także wstępne prace budowlane przy realizacji bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Wydatki na realizację programu inwestycyjnego na lata 2014-2020 wyniosą ok. 50 mld zł. Osiągnięcie tego celu, pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki, wymaga dostępu do finansowania zewnętrznego. W drugim kwartale PGE uruchomiła program emisji obligacji o wartości 2 mld euro. W odpowiedzi na pierwszą ofertę publiczną, około 300 inwestorów z całego świata zgłosiło zapotrzebowanie ośmiokrotnie przekraczające wartość transakcji (500 mln euro).

Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach należacych do grupy kapitałowej PGE sięgnęło w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 24,1 mln ton, czyli o 4 proc. mniej rok do roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych przekroczyła 19,5 TWh. To o 9 proc. więcej, niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży do odbiorców końcowych został zrealizowany głównie w segmencie dużych i średnich przedsiębiorstw. Spadek wolumenu sprzedaży energii przez grupę PGE na rynku hurtowym wynika przede wszystkim z zakończenia sprzedaży energii w ramach kontraktu z Energa - Obrót, który był realizowany w 2013 roku. Natomiast spadek sprzedaży energii poza granicami kraju związany jest z niższą sprzedażą PGE Trading GmbH wynikającą przede wszystkim z różnicy cen pomiędzy rynkiem polskim a rynkami sąsiednimi.

Niższa o 6 proc. produkcja, która wyniosła 26,6 TWh, jak tłumaczy grupa jest wynikiem wyłączeń bloków energetycznych i prowadzonych remontów. Dystrybucja energii sięgnęła 16 TWh, o 2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu.

W I półroczu sprzedaż ciepła wyniosła w PGE 10,06 mln GJ i była niższa w porównaniu do 2013 roku o 17 proc. Niższa sprzedaż wynika głównie z zaprzestania poboru ciepła przez dotychczasowego kluczowego odbiorcę PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. AWK

Z kolei czysty zarobek wzrósł o 56 proc., do 1,7 mld zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, podobnie jak przed rokiem, sięgnęły 7,3 mld zł. Oczekiwania analityków co do zysku netto były nieco niższe i oscylowały wokół 1,6 mld zł.

Zysk operacyjny grupy PGE w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 2,15 mld zł. Okazał się o 33 proc. wyższy rok do roku i o 8,3 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 2 mld zł.

Pozostało 90% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie