W tym roku MOL zamierza przeznaczyć około 1,3 mld USD na inwestycje związane z rozwojem organicznym grupy. Oznacza to spadek w stosunku do 2015 r., gdy przekraczały 1,5 mld USD. Mniejsze wydatki przede wszystkim są efektem ograniczenia działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia ropy i gazu. To z kolei efekt niskich cen tych surowców.

Węgierski koncern zamierza w tym roku przeznaczyć na poszukiwania i wydobycie 0,5-0,6 mld USD. To o jedna piątą mniej niż w 2015 r. Z tej kwoty najwięcej zostanie przeznaczonych na eksploatację złóż w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Chorwacji, bo odpowiednio 34 proc., 24 proc. i 18 proc. całości wydatków. Po kilka procent przypadnie z kolei na Oman, Pakistan, Norwegię i Rosję.

Większość tegorocznych inwestycji pochłonie rozwój segmentu downstream, na który składa się działalność rafineryjna, petrochemiczna i detaliczna sprzedaż paliw. Przewidziano tu nakłady sięgające 0,6-0,7 mld USD. Z tej kwoty około 0,4 mld będą stanowiły inwestycje odtworzeniowe, a około 0,25 mld USD nowe projekty związane z rozwojem działalności petrochemicznej oraz detalicznej sprzedaży paliw.

Ubiegły rok grupa MOL zakończyła 14,7 mld USD przychodów i 0,9 mld USD czystej straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Oba wyniki były znacznie słabsze od zanotowanych w 2014 r.