Minister energii szykuje zamach na regulatora

materiały prasowe

Trzyosobowa Komisja Nadzoru Rynku Energii ma zastąpić regulatora. Funkcję tę sprawuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki, którym obecnie jest Maciej Bando.

Jego niezależność gwarantowała m.in. zapisana w prawie energetycznym zasada kadencyjności. Jak podano na stronie KPRM, resort energii pracuje właśnie nad nowelizacją tych przepisów. Nie ujawniono jednak ani projektu nowej ustawy, ani szczegółów jego dotyczących kolegialnego ciała nadzorczego. Również Ministerstwo Energii nie odpowiedziało wczoraj na nasze pytania dotyczące m.in. sposobu powoływania członków NRE czy okresu sprawowania przez nich funkcji.

Tłumacząc konieczność zmiany struktury regulatora rynku energii, KPRM podała na stronie kuriozalne powody. Wskazała m.in. na rosnące obowiązki URE w związku z nowymi regulacjami unijnymi tzw. pakietu zimowego, a także fakt, iż kolegialność „gwarantuje większą skuteczność wykonywania obowiązków oraz mniejszą podatność na wpływy przy podejmowaniu decyzji w sektorze energetyki”.

Jednak to właśnie Maciej B ando dał się poznać jako najsurowszy recenzent aktów prawnych m.in. w zakresie OZE forsowanych przez rządzącą partię. W ostatnim wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes URE, odnosząc się do krążących od września pogłosek o zamiarze powołania trójosobowego regulatora, stwierdził, że nie zna planów ministra w tym zakresie. Także teraz bez analizy projektu nie chciał komentować potencjalnych skutków takiego ruchu. – Kadencyjność daje poczucie większego bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji. Ale tak jak została nadana z mocy ustawy, tak samo może ją znieść większość sejmowa. Pamiętać jednak należy, że wynika ona z realizacji prawa europejskiego. Niestosowanie się do niego może narazić Polskę na konsekwencje – stwierdził w październikowej rozmowie z „Rz”. Podkreślił także, że jeśli zmiana prawa okazałaby się zamachem na niezależność regulatora rynku energii, to odczuliby to przede wszystkim odbiorcy. Równoważy on interesy konsumentów i przedsiębiorstw energetycznych, np. zatwierdzając wnioski o taryfę na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych czy stawki dystrybucyjne.

KPRM zapewnia, że wprowadzane rozwiązanie jest zgodne z prawem UE i stosowane w wielu państwach członkowskich. Z informacji na stronie kancelarii rządu wynika, że zgodnie z planowanym projektem Urząd Dozoru Technicznego będzie właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Z kolei NRE zajmować się ma m.in. wyznaczaniem nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO). Przejmie też uprawnienia prezesa UOKiK w zakresie m.in.nadzorowania konkurencyjności rynku. Komisja będzie też mogła z urzędu lub na wniosek zmienić treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii zawartej między sprzedawcą a operatorem sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Mogą Ci się również spodobać

Białoruś pozostanie bez prądu z Rosji

Mińska nie stać na zapłacenie za zakup energii elektrycznej z Rosji więc w ogóle rezygnuje ...

Smog jak króliczek

Albo rządowy program „Czyste powietrze” zostanie gruntownie zreformowany i zacznie się realna walka o ...

Zgoda UOKiK na wejście PFR do Jaworzna

PFR ma zgodę urzędu antymonopolowego na finansowanie Jaworzna Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ...

PGNiG Termika kupiła spółkę ciepłowniczą z grupy JSW

Spółka PGNiG Termika za 190,4 mln zł kupiła 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ...

Orlen uruchomił blok gazowy

We Włocławku trwa rozruch nowopowstającej elektrociepłowni o mocy 463 MWe. Do eksploatacji ma być ...

Gazowe scenariusze awaryjne

PE popiera korzystny dla nas pomysł stworzenia regionalnych planów na wypadek wstrzymania dostaw. Komisja ...