Wysyp postępowań URE

Post Image
Post Image

Regulator zbada tysiące firm, które nie ograniczyły poboru prądu podczas kryzysu energetycznego przed rokiem. Pod lupą znaleźli się dystrybutorzy.

Potwierdzają się informacje „Rzeczpospolitej” z lipca o postępowaniach Urzędu Regulacji Energetyki przeciwko przedsiębiorcom, którzy w sierpniu 2015 r. nie ograniczyli poboru.

– W przypadku firm postępowania wszczęte do tej pory dotyczą ok. 1,2 tys. punktów poboru. Docelowo mogą objąć ok. 4 tys. punktów – poinformowała Agnieszka Głośniewska, rzeczniczka URE.

Bez kar maksymalnych

Rzeczniczka zastrzega, że niekoniecznie przełoży się to na taką samą liczbę sprawdzanych przedsiębiorstw. Bo w jednej firmie może być kilka punktów poboru. Jednak przedstawiciele przemysłu mówią nawet o 5 tys. możliwych postępowań. Już wiadomo, że nie będzie maksymalnych kar za złamanie prawa energetycznego. A ono przewiduje konieczność zapłaty nawet 15 proc. rocznego przychodu z roku poprzedniego. Regulator uważa je za niecelowe, bo wprowadzenie 20. stopnia zasilania było sytuacją wyjątkową. – W tych przypadkach nie możemy mówić o recydywie, powtórnym zaniechaniu czy niedbalstwie – tłumaczy szef URE Maciej Bando.

Zwraca przy tym uwagę na konieczność dostosowania prawa (rozporządzenia rządu) do rzeczywistego potencjału redukcji dla poszczególnych odbiorców i konieczność usprawnienia mechanizmu wprowadzania ograniczeń.

Nierzetelne dane

W znacznie mocniejszych słowach regulator wypowiada się o zaniedbaniach dystrybutorów. Zarzuca im przekazywanie nierzetelnych danych o poborze przedsiębiorców w krytycznych dniach.

– Zaniedbania w przekazywaniu danych przez operatorów mają charakter rażącego niedbalstwa – podkreśla Bando. – Postępowania toczą się już wobec spółek dystrybucyjnych należących do grupy Energa, PGE i Tauron. Docelowo jednak obejmą one pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych – dodaje Głośniewska. Można się spodziewać, że wkrótce dołączą Enea Operator i RWE Stoen Operator.

Głośniewska pytana o to, czy grożą im maksymalne sankcje (do wysokości 15 proc. obrotów), stwierdza: – W każdym przypadku będziemy miarkować karę do przewinienia. Naszym celem nie jest karanie samo w sobie. Bierzemy pod uwagę fakt, że dystrybutorzy mają określone zadania prowadzące do poprawy jakości sieci i poprawy jakości obsługi odbiorców.

Z naszych informacji wynika, że największe problemy z pozyskaniem rzetelnych danych były z terenów, gdzie jest wiele firm przemysłowo-usługowych. Chodzić ma zarówno o spółkę dystrybucyjną katowickiego Tauronu, jak i gdańskiej Energi.

Energa Operator przygotowuje właśnie wyjaśnienia dla regulatora. Na razie nie widzi konieczności tworzenia rezerw na ewentualne kary. Jak przekazała „Rzeczpospolitej” rzeczniczka spółki Lidia Serbin-Zuba, z ponad tysiąca punktów poboru podlegających na jej terenie obowiązkowi ograniczeń w zdecydowanej większości zidentyfikowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów poboru mocy.

Opinia

Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Sprawą dziś najważniejszą jest doprecyzowanie procedur postępowania na wypadek problemów z bilansowaniem w przyszłości. W pierwszej kolejności powinno się stosować rozwiązania związane z komercyjnym ograniczeniem poboru, a dopiero ostatecznie wprowadzać ograniczenia administracyjne. Wysokie kary dla dystrybutorów nie byłyby też zasadne. Może zachwiałyby rocznym budżetem operatorów, ale w perspektywie dwóch–trzech lat zostałyby zbilansowane w taryfach przesyłowych zatwierdzanych przez URE. I to odbiorca ostatecznie zapłaciłby za to. Nie sądzę też, by były zasadnicze różnice w sposobie działania dystrybutorów. Wszyscy mają podobne problemy. One mogą tylko być bardziej widoczne ze względu na fakt, iż na niektórych terenach koncentracja przemysłu jest większa.

Mogą Ci się również spodobać

Mniej ubóstwa energetycznego w Unii

Polska nie zmniejsza zużycia energii – wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej. Jednym z ...

PGE wzywa do sprzedaży Kogeneracji, ale nie całej

Polska Grupa Energetyczna ogłosi wezwanie do sprzedaży 66 proc. akcji wrocławskiej Kogeneracji. Zarząd największego ...

USA ratują rynek ropy

Ceny surowca wzrosły dziś o 3 proc., po tym jak okazało się, że stało ...

PGNiG będzie wiercił w Norwegii

Koncern na obszarze koncesji PL838 wykonał zdjęcia sejsmiczne 2D. Teraz szykuje się do przeprowadzenia ...

Kazachstan rezygnuje z atomu

Kraj posiadający największe zasoby uranu na świecie zrezygnował z budowy u siebie pierwszej elektrowni ...

Nowe wyzwanie środowiskowe dla obiektów energetycznych

Konkluzja BAT, czyli koncepcja najlepszych dostępnych technik zakłada, że europejskie instalacje przemysłowe będą niejako ...