W Polenergii też będą odpisy

Bloomberg

Polenergia dokona opisu aktualizującego wartość majątku na kwotę ok. 55 mln zł. Będzie on widoczny w wynikach operacyjnych I półrocza, ale nie wpłynie na skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)

Z uwagi na odpisy spółka kontrolowana przez Kulczyk Investments odwołała też prognozę na 2016 r. Zakładała ona wypracowanie 233,3 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA i 52,1 mln zł skorygowanego zysku netto.

Jak podała spółka w komunikacie, z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na 2016 rok. Polenergia nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata.

Decyzję o odpisach podjęto ze względu na wejście w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na straty spisano projekty farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia.

Spółka dokonała też odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata, która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej).

Polenergia poinformowała również, że na bieżąco analizuje zmieniające się otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane.

Mogą Ci się również spodobać

Woźniak: decyzja o nagrodach w EuroPolGazie podjęta jednomyślnie z Rosjanami

Według prezesa PGNiG, Piotra Woźniaka, decyzja o wypłacie nagród z zysku EuroPolGazu została podjęta ...

Gdzie benzyna jest najtańsza?

Bardzo tania benzyna jest w krajach, które często nie kojarzą się ani z bogactwem ...

Zdążyć przezd prezydencją Austrii

USA i Ukraina ostrzegają przed Nord Stream 2. Europa się waha. Gazprom i jego ...

Energetyka morska stanie się konkurencją węgla

W 2025 r. energia z morskich farm wiatrowych ma kosztować nie więcej niż 80 ...

Nieoczekiwana zmiana miejsc. To Lotos przejmie Orlen

To Lotos, a nie Orlen, może być stroną przejmującą w planowanej transakcji mającej na ...

Rosja rządzi na rynku ropy

Rosjanie wyprzedzili Arabię Saudyjską w wydobyciu ropy. We wrześniu pompowali średnio 10,249 milionów baryłek ...