W Polenergii też będą odpisy

Bloomberg

Polenergia dokona opisu aktualizującego wartość majątku na kwotę ok. 55 mln zł. Będzie on widoczny w wynikach operacyjnych I półrocza, ale nie wpłynie na skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)

Z uwagi na odpisy spółka kontrolowana przez Kulczyk Investments odwołała też prognozę na 2016 r. Zakładała ona wypracowanie 233,3 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA i 52,1 mln zł skorygowanego zysku netto.

Jak podała spółka w komunikacie, z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na 2016 rok. Polenergia nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata.

Decyzję o odpisach podjęto ze względu na wejście w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na straty spisano projekty farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia.

Spółka dokonała też odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata, która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej).

Polenergia poinformowała również, że na bieżąco analizuje zmieniające się otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane.

Mogą Ci się również spodobać

Państwowy Rosneft – prywatny folwark otoczenia Putina

Służbowe samoloty państwowego Rosneftu latają tam, gdzie wypoczywa i bawi się prezes, jego rodzina, ...

Droższa energia na nowy rok

Kończą się negocjacje w sprawie cen energii. Do wtorku dowiemy się ile zapłacimy. Czasy, ...

Fotowoltaice nie zaświeci słońce

Okres zwrotu zamontowanej na dachu instalacji do produkcji energii będzie dłuższy niż jej żywotność ...

Czesi chcą przekazać Polsce kopalnię Silesia

Właściciel kopalni Silesia – czeski koncern EPH – jest gotów przekazać swoje udziały w ...

Rosja bez zaproszenia OPEC

Moskwa przyznaje, że dotąd nie otrzymała zaproszenia na spotkanie kartelu naftowego w przyszłą środę ...

Zatrzymano byłych menedżerów Lotos Petrobaltic

Według prokuratury prezes Zbigniew P., wiceprezes Dariusz W. oraz Zbigniew N. kierownik projektu zagospodarowania ...