W Polenergii też będą odpisy

Bloomberg

Polenergia dokona opisu aktualizującego wartość majątku na kwotę ok. 55 mln zł. Będzie on widoczny w wynikach operacyjnych I półrocza, ale nie wpłynie na skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)

Z uwagi na odpisy spółka kontrolowana przez Kulczyk Investments odwołała też prognozę na 2016 r. Zakładała ona wypracowanie 233,3 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA i 52,1 mln zł skorygowanego zysku netto.

Jak podała spółka w komunikacie, z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na 2016 rok. Polenergia nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata.

Decyzję o odpisach podjęto ze względu na wejście w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na straty spisano projekty farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia.

Spółka dokonała też odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata, która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej).

Polenergia poinformowała również, że na bieżąco analizuje zmieniające się otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane.

Mogą Ci się również spodobać

Młodzi walczą o klimat

Mamy postulaty, które są merytorycznie prawdziwe i chcemy je wykorzystać, żeby zmienić coś w ...

MOL Group przejmuje Aurorę

Węgierski MOL Group przejmuje niemiecką Aurorę

Węgierski koncern naftowy powiększy skład swojej grupy kapitałowej o niemiecką firmę zajmującą się recyklingiem ...

Huty KGHM coraz przyjaźniejsze dla środowiska

KGHM z powodzeniem dostosowuje swoje huty do wymogów środowiskowych UE. Na horyzoncie pojawia się ...

Baltic Pipe da Polsce zdecydowanie tańszy gaz

Rurociąg z Danii chcemy zasilić własnym gazem, docelowo będzie to jedna czwarta wypełnienia. Dzięki ...

Lex węgiel wystraszył samorządy i ekologów

Kontrowersyjna tzw. specustawa górnicza może zostać przeforsowana na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Przeciwnicy zarzucają jej ...