Zyski Apatora poniżej prognozy, ale ten rok ma być lepszy

Według prognoz finansowych Apatora na 2016 r., producent liczników ma poprawić w tym roku przychody i zyski.

Wstępne szacunki wskazują, że Apator uzyskał w 2015 r. 769,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 112,3 mln zł EBITDA oraz 64,8 mln zł zysku netto. Oznacza to, że nie wykonał w pełni prognozy, nawet tej skorygowanej w dół w połowie minionego roku. Grupa zrealizowała bowiem prognozę przychodów na poziomie 97 proc., natomiast zysku netto jedynie na poziomie 81 proc.

– To był trudny rok dla spółek grupy kapitałowej Apator. Po bardzo udanym 2014 r. przyszło nam zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wynikającymi w części ze zmiany warunków rynkowych. Pomimo tego, wstępne wyniki 2015 r. potwierdzają, że grupa kapitałowa Apator potrafi radzić sobie w takich sytuacjach, realizując wzrost przy dobrym, chociaż poniżej oczekiwań, poziomie rentowności. Perspektywy rozwoju spółek grupy kapitałowej pozostają dobre, co znalazło odzwierciedlenie w prognozie 2016 r. – komentuje Andrzej Szostak, prezes Apatora.

Prognoza na 2016 r. przewiduje, że producent liczników zanotuje 850 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto. Spółka przekonuje, że w ten rok wchodzi z uzupełnionym portfelem produktowym (m.in. o wodomierze ultradźwiękowe i nowe technologie komunikacyjne) oraz istotną kontraktacją. Wzrost sprzedaży przewiduje we wszystkich głównych grupach produktowych i zwraca uwagę na powrót Apator Metrix na rynek holenderski z dostawami gazomierzy inteligentnych.

Władze spółki zapewniają, że nowy cel wyniku netto jest uzasadniony odwróceniem straty poniesionej przez Apator Rector w 2015 r. oraz przewidywanym wzrostem organicznym. Planowana na 2016 r. marża netto jest na poziomie marży zrealizowanej przez grupę kapitałową w 2015 r. z wyłączeniem straty Apator Rector. Zdaniem zarządu marża netto w 2016 r. ma potencjał poprawy również z uwagi na poziom przyjętych w planie kursów walutowych.

Mogą Ci się również spodobać

Tauron ze stratą po półroczu

Około 10 mln zł skonsolidowanej straty netto i ok. 1,65 mld zł zysku EBITDA ...

Resort energii: ustawa dotycząca cen prądu jest zgodna prawem UE

Rozwiązania zawarte w ustawie zamrażającej rachunki za prąd nie są sprzeczne z prawem Unii ...

Ostatni taki blok węglowy

W czwartek przed południem na terenie Elektrowni Ostrołęka dojdzie do zawarcia kontraktu z generalnym ...

Rynek węgla: Dobra koniunktura? To cisza przed burzą

– Obecna dobra sytuacja na rynku węgla to cisza przed burzą. Jeśli nie będziemy ...

Były prezes Lotosu nie przyznaje się

Prokuratura postawiła czterem osobom zarzuty niegospodarności w zarządzaniu mieniem gdańskiej spółki. Były prezes nie ...

Skromne inwestycje Gazpromu

Tegoroczny program inwestycyjny jest najuboższy od lat. Gazowy gigant wyda na projekty równowartość 11 ...