Tauron Ciepło szykuje inwestycje służące ograniczeniu niskiej emisji

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski TJ Tomasz Jodłowski

Spółka Tauron Ciepło przygotowuje się do inwestycji, służących ograniczeniu tzw. niskiej emisji – jednego z największych problemów ekologicznych woj. śląskiego, wynikającego głównie z nieefektywnego spalania węgla w domowych piecach.

W tym roku spółka przygotuje dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci ciepłowniczych na terenach dotkniętych problemem niskiej emisji. Pozwoli to na określenie zakresu inwestycji i przebiegu sieci oraz oszacowanie kosztów przedsięwzięcia – podała w poniedziałek firma.

Przedsięwzięcie ma wpisać się w koordynowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program służący poprawie jakości powietrza w regionie. Nabór wniosków do tego programu ma ruszyć w drugim kwartale tego roku. Budżet całego programu „kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej” wyniesie ok. 1 mld zł.

Działania spółki Tauron Ciepło mają być jednym z elementów programu. W kwietniu wśród mieszkańców osiedli aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, gdzie planowana jest budowa sieci ciepłowniczej, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna. Mieszkańcy otrzymają ulotki i list informujący o planowanych pracach projektowych dotyczących budowy sieci i związanych z tym możliwościach podłączenia w mieszkaniach centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

„Projektowanie i wybudowanie przez nas sieci ciepłowniczej na terenach objętych niską emisją niewątpliwie ułatwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych wybudowania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w mieszkaniach, a także termomodernizacji budynku” – wskazał prezes spółki Tauron Ciepło Jacek Uhryn.

O unijne środki związane ze zmianą sposobu ogrzewania mogą starać się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji. Jednocześnie region ten zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji i sprzedaży energii cieplnej (to 15,9 proc. krajowej sprzedaży energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej).

Przygotowany przez WFOŚiGW program obejmuje terytorialnie cały subregion centralny woj. śląskiego. Przewidziano w nim trzy tzw. poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (pula środków 30,4 mln euro), efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 186,6 mln euro) oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 23,8 mln euro).

W pierwszym z tych działań chodzi przede wszystkim o głęboką termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła oraz likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni. Tutaj projekty mogą zgłaszać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe lub działający na ich rzecz dostawcy usług energetycznych.

Drugie działanie skierowane jest do firm zajmujących się dystrybucją ciepła i/lub chłodu i dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców (głównie na cele komunalno-bytowe).

W trzecim działaniu, również ukierunkowanym na właścicieli infrastruktury ciepłowniczej, chodzi o wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę sieci dystrybucyjnych w celu podłączenia nowych odbiorców (budynki nie posiadające dotąd źródeł ciepła) lub przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miast).

Tauron Ciepło zrealizował w ostatnich latach wiele inwestycji wzmacniających niezawodność dostaw ciepła w regionie. Niedawno, kosztem ok. 66 mln zł spółka uruchomiła w Katowicach trzy nowe kotły, dysponujące możliwością zamiennego zasilania zarówno gazem ziemnym, jak i olejem opałowym.

W połowie roku w zakładzie wytwarzania w Tychach ma rozpocząć się eksploatacja nowego bloku ciepłowniczego, który będzie podstawowym źródłem dostaw ciepła dla tego ponad 130-tysięcznego miasta. Kończy się tam rozpoczęta ponad dwa lata temu, warta 618,5 mln zł, budowa nowego bloku ciepłowniczego o mocy 58 megawatów elektrycznych i 86 megawatów cieplnych.

Firma inwestuje też w sieci – w ciągu ostatnich trzech lat m.in. za prawie 148 mln zł zmodernizowała system ciepłowniczy w czterech miastach Zagłębia Dąbrowskiego: Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie i Czeladzi. Był to największy tego typu projekt w regionie. W sumie przebudowano 32 km podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, zmodernizowano 8 km sieci naziemnej oraz wybudowano 280 nowych indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

W końcu ubiegłego roku Tauron Ciepło zakończył inny duży projekt modernizacyjny – kosztem ok. 50 mln zł połączono istniejące odcinki sieci ciepłowniczych w Siemianowicach Śląskich, Katowicach i Chorzowie. Umożliwia to m.in. rozszerzenie skali dostaw ciepła oraz wyłączenie części kotłów w jednej z ciepłowni. Inwestycja objęła budowę prawie 1,5 km nowych sieci oraz modernizację i przebudowę 3 km istniejących.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do ok. 700 tys. odbiorców.

Mogą Ci się również spodobać

Ekosystem elektromobilności

Przeciętnemu użytkownikowi samochodu elektromobilność kojarzy się z osobowym pojazdem zasilanym prądem, ładowarkami, dobrym przyspieszeniem i licznymi ...

Klimatyczna solidarność

Polska, świętująca w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości, dumna ze swojego solidarnościowego dziedzictwa, ...

Wnukom zostawimy miasto zapewniające wysoką jakość życia

Nie musimy czekać, aż rządy zaczną działać, trzeba robić swoje–mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic ...

Jednorazowemu światu plastiku zawdzięczamy obraz zanieczyszcznych oceanów, wysp śmieci i nafaszerowanych nim ryb.

Walka o klimat – wyzwania

Środowiskowe cele zrównoważonego rozwoju ONZ a ich realizacja w Polsce. „Single-use” – „jednorazowy” uznane ...

Gobalne porozumienie klimatyczne dobre dla Polski

Wyjście naszego kraju z unijnego systemu handlu emisjami mogłoby przynieść naszym przedsiębiorcom więcej szkody ...

Pół miliarda złotych na modernizację ciepłowni

Wybrane firmy ciepłownicze otrzymały zaproszenie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do ...