Mniejsze nakłady na inwestycje w ZE PAK

Bloomberg

W ubiegłym roku ZE PAK wydał na inwestycje 418 mln zł, to o prawie 40 proc. mniej niż rok wcześniej, a w tym roku grupa zamierza wydać na ten cel kwotę kilkukrotnie niższą.

Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy ZE PAK w 2015 r. wyniosły 418 mln zł wobec 696 mln zł rok wcześniej.

Głównym realizowanym projektem inwestycyjnym, podobnie jak w poprzednim roku, były prace modernizacyjne w Elektrowni Pątnów I, które – zgodnie z pierwotnymi założeniami – miały objąć 4 bloki o mocy 200 MW każdy. W 2015 r. zakończono modernizację bloków 1 i 2. Urządzenia do komercyjnej eksploatacji weszły w styczniu 2016 r.

Jednocześnie ZE PAK zdecydował o wstrzymaniem modernizacji bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów. W tej sytuacji zarząd spółki zakłada też istotne ograniczenie wydatków inwestycyjnych w 2016 r. w porównaniu z poprzednimi latami – do około 50 mln zł w segmencie Wytwarzanie i około 60 mln zł w segmencie Wydobycie.

– Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku wytwarzania energii, wstrzymaliśmy modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów. Decyzję o wznowieniu prac podejmiemy dopiero wówczas, gdy uzyskamy potwierdzenie, że zostaną wprowadzone takie rozwiązania systemowe, które zagwarantują ekonomiczną opłacalność funkcjonowania bloków konwencjonalnych. Jednocześnie chcielibyśmy utrzymać gotowość współfinansowania dla tej inwestycji w postaci kredytu inwestycyjnego udzielonego przez konsorcjum banków w 2014 r. Rozmowy z bankami na ten temat trwają – powiedział prezes Aleksander Grad.

Spółka zapewnia, ze przygotowania do planowanej budowy bloku gazowo-parowego w Koninie są bardzo zaawansowane i w najbliższym czasie zarząd ma podjąć ostateczną decyzję o realizacji tej inwestycji. Aktualnie trwa przetarg mający na celu wyłonienie potencjalnych wykonawców planowanej jednostki.

Mogą Ci się również spodobać

Przemysł paliw kopalnych chwyta się brzytwy, by przetrwać

Kryzys klimatyczny sprawił, że miliony osób wyszły na ulicę i skutecznie popchnęły politykę klimatyczną ...

Bełchatów nie jest gotowy na zmiany

Region bełchatowski, gdzie działa największy kompleks energetyczno-wydobywczy węgla brunatnego w Unii Europejskiej i którego ...

Rodzi się nowy rynek gazu

Firmy mają coraz więcej możliwości obracania błękitnym paliwem, również między sobą. Pozwalają im na ...

Ropa w dół, szansa na tańsze paliwo

Wspólne oświadczenie Saudyjczyków i Rosjan, że kraje te są gotowe dołożyć do światowej podaży ...

Gaz dla Węgier dostarczy Austria

Kolejny kraj potwierdza, że od przyszłego roku Gazprom zamierza zrezygnować z tranzytu swojego surowca ...

Gazprom szuka pieniędzy na NS2

Ponad 6,5 mld potrzebują Rosjanie do rozbudowy gazociągu na dnie Bałtyku. Liczą na rodzime ...