PFE FIZAN chce przejąć Energię dla Firm

Bloomberg

Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta wniosek w sprawie przejęcia kontroli na spółką Energia dla Firm.

Jak czytamy we wniosku PFE FIZAN zamierza nabyć 100 proc. akcji firmy. Oznacza to przejęcie samej spółki wraz jej spółkami zależnymi: Centrum Usług Wspólnych – Energia i Gaz Krajowe Centrum Audytów Energetycznych i SunWind.

PFE FIZAN jest funduszem inwestycyjnym należącym do Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych siedzibą w Warszawie. Jego działalność obejmuje lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego i niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Energia dla Firm i jej spółki zależne prowadzą działalność w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym, głównie na rzecz klientów biznesowych, a także świadczą usługi w zakresie przygotowywania kompleksowych audytów i projektów optymalizacyjnych w sektorze energetycznym. Według informacji spółki z jej usług skorzystało 40 tys. klientów, a przychody za ubiegły rok wyniosły 300 mln zł.

Mogą Ci się również spodobać

Gazprom rzuca paliwo na aukcję

Po raz pierwszy w historii Gazprom przeprowadzi aukcję na gaz z dostawą na rynek ...

Drogie wyjście z węgla

Północna Nadrenia-Westfalia żąda co najmniej 10 mld euro pomocy strukturalnej za zaprzestanie wydobycia węgla, ...

Wysyp postępowań URE

Regulator zbada tysiące firm, które nie ograniczyły poboru prądu podczas kryzysu energetycznego przed rokiem. ...

Klamka zapadła: Arcelor Mittal wyłączy piec w Krakowie

Piec krakowskiej huty Arcelor Mittal stał się symbolem nagłego skoku cen energii w Polsce. ...

Odchodzi szef koncernu BP

Robert Dudley potwierdził, że odchodzi z BP na emeryturę. Ma to związek z jego ...

Opolnica stanie się elektrownią hybrydową

Elektrownia Opolnica będzie czerpała energię nie tylko z przepływającej wody – jak dotychczas – ...