ZUE bez dużego kontraktu

Bloomberg

Firma liczy na szybką odbudowę portfela po anulowaniu zlecenia na budowę linii energetycznej Kozienice-Ołtarzew.

Kontrakt na budowę linii przesyłowej Kozienice-Ołtarzew został rozwiązany za porozumieniem stron z powodu czynników zewnętrznych, które uniemożliwiły realizację inwestycji w terminie i zgodnie z budżetem.

– Decyzję o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron uważam za racjonalną, szczególnie biorąc pod uwagę zmieniające się dynamicznie i w sposób nieprzewidywalny uwarunkowania zewnętrzne. Jako wykonawca nie mamy wpływu na te uwarunkowania, ale jesteśmy od nich zależni – mówi cytowany w komunikacie Wiesław Nowak, prezes ZUE. – Realizacja takiego przedsięwzięcia, jak budowa linii wysokiego napięcia 400 kV, wymaga stabilnej sytuacji planistycznej. Zmieniające się warunki w tym zakresie spowodowały, że jako uczestnicy projektu, w ramach wykonania umowy, zrealizowaliśmy szereg prac, nastawionych na poszukiwanie optymalnego rozwiązania, zgodnego z kierunkowymi dokumentami planistycznymi. Efektem tych prac jest wiedza, która powinna być wykorzystana przy uchwalaniu kolejnej wersji Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i ustaleniu przebiegu linii – dodaje.

PSE nie zamierza odstępować od inwestycji, która m.in. budzi sprzeciw lokalnych społeczności.

– Już niebawem zostanie ogłoszone nowe postępowanie na wybór wykonawcy budowy tej linii. Opierając się na doświadczeniach, zmienimy podejście do zarządzania ryzykiem. Dotychczasowy, stosowany przez wiele lat model, w którym ryzyko związane z trasą linii jest transferowane na wykonawcę, nie sprawdza się w praktyce i przynosi szkody wszystkim stronom. Immanentną cechą nowego procesu wyboru wykonawcy będzie włączenie w dialog dotyczący wyboru trasy zarówno wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i lokalnych społeczności – jeszcze przed podpisaniem kontraktu na budowę – mówi Eryk Kłossowski, prezes PSE.

Kontrakt stanowił bardzo dużą pozycję w portfelu zamówień ZUE – wartość skurczyła się do 214 mln zł z 683 mln na koniec III kwartału. Firma specjalizuje się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej i tramwajowej. Po słabym 2016 r., kiedy na rynku zabrakło pzretargów, sytuacja powoli zaczyna się poprawiać.

– Widzimy ożywienie w rozstrzyganiu przetargów na większe kwoty. Od 7 października złożyliśmy oferty z najniższą ceną w postępowaniach przetargowych (samodzielnie lub w konsorcjum) na łączną kwotę 654,7 mln zł netto, z czego oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na ZUE to około 404 mln zł – podkreśla prezes Nowak. Dodatkowo oferta o wartości 53 mln zł (kwota przypadająca na ZUE) została wybrana jako najkorzystniejsza.

Mogą Ci się również spodobać

Orlen przegrał na Litwie

Kontrolowany przez PKN Orlen litewski Orlen Lietuva musi zapłacić wynalazcom jeszcze blisko 2 mln ...

Zegar tyka dla ropy

Najwięcej wydobywalnych zasobów ropy znajduje się w… USA. Przy obecnym tempie wydobycia, ropy starczy ...

Prąd prosto z… magazynu

Efektywne magazynowanie energii ma znaczenie dla rozwoju e-mobilności, a także dla energetyki opartej o ...

Polsko-ukraińskie gazowe wespół w zespół

Jeżeli powstanie Nord Stream-2, to Ukraina straci rocznie 3 mld dolarów dochodów z tranzytu ...

Nowa sieć stacji paliw w Polsce

W Łomży (woj. podlaskie) została otwarta pierwsza w Polsce stacja paliw pod marką Avia. ...

Striżyk i Kołodziej w zarządzie Tauronu

Na posiedzeniu 10 października rada nadzorcza Tauronu uzupełniła skład zarządu spółki. Powołano na wniosek ...