Przetarg PSE na kolejne negawaty

Bloomberg

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły kolejny przetarg na pozyskanie wolumenu usług redukcji zapotrzebowania w wymiarze łącznie 200 MW.

Usługa polega na ograniczeniu przez wykonawcę poboru energii o z góry zadeklarowany wolumen mocy. Zgodnie z warunkami przetargu, każda redukcja obejmuje nieprzerwany okres czterech, sześciu lub ośmiu następujących po sobie pełnych godzin handlowych.

Przedmiot zamówienia, podobnie jak w poprzednich przetargach został podzielony na 8 części zwanych pakietami, dla których wielkość redukcji zawiera się w przedziałach: Operator Systemu Przesyłowego jest uprawniony do żądania maksymalnie 15 redukcji w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy, w miesiącach odpowiednich do zaoferowanego pakietu redukcji, jednak nie więcej niż jedną redukcję w dobie i nie więcej niż trzy redukcje w tygodniu, chyba że Wykonawca zgadza się na większą liczbę redukcji w jednym tygodniu. Nowością w obecnym postępowaniu jest wydłużenie bloku redukcji z dotychczasowych 2, 3 lub 4 godzin do odpowiednio 4, 6 lub 8 godzin.

Trwające postępowanie jest szóstym z kolei, które realizuje PSE od 2012 roku. Pierwsze umowy na okresy letni i zimowy PSE zawarły – w wyniku drugiego postępowania – 22 marca 2013 roku z przedsiębiorstwem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, które zadeklarowało realizację usługi w oparciu o potencjał redukcji zapotrzebowania kopalni węgla brunatnego KWB Bełchatów.

W efekcie kolejnego postępowania, zawarte zostały umowy ze spółką Enspirion (z grupy Energa), występującą w imieniu grupy odbiorców końcowych reprezentujących różne branże.

Obecnie, po pięciu zrealizowanych postępowaniach przetargowych, PSE dysponują ok. 200 MW wolumenem redukcji (dla całego roku). Ogłoszenie kolejnego postępowania ma na celu rozszerzenie portfela usług redukcji zapotrzebowania o kolejne „negawaty”. PSE oczekują udziału w tym postępowaniu zarówno odbiorców przemysłowych posiadających potencjał redukcji większy niż 10 MW, jak i działającego na rynku agregatora – spółki Enspirion. Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP stanowi jeden ze środków służących bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa KSE. PSE oceniają, że potencjał rynku w zakresie tej usługi jest większy niż zakontraktowany obecnie wolumen bliski 200 MW.

– Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wezwania do redukcji dokonywane przez OSP, kierowane do przedsiębiorstw, z którymi PSE posiadają umowy, realizowane są zgodnie z założeniami i prowadzą do osiągnięcia zakładanego celu, czyli ograniczenia poboru mocy – napisano w komunikacie spółki.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Total(nie) pod irańską ścianą

Francuzi będą musieli opuścić Iran, jeżeli nie dostaną specjalnej zgody USA na dalsze działania ...

Jest trumna dla sowieckich okrętów atomowych

Dziś oddany został do użytku mogilnik na zużyte paliwo i elementy jądrowe z sowieckich ...

Walka ze smogiem nieco później

Wraz z pierwszymi promieniami słońca walka o lepsze powietrze zeszła na dalszy plan. Dzisiejsza ...

Białoruś kupi ropę z… Polski

Białoruska rafineria w Mozyrze będzie zaopatrywana w ropę z Polski. Miesięczne dostawy wyniosą na ...

Zrzutka na Jamał LNG

Blisko 19 mld dol. uzyskał rosyjski gazowy koncern Novatek na sfinansowanie budowy zakładów skraplania ...

Energetyka w Berlinie – Vattenfall robi krok do tyłu

Pod koniec lat 90. ub. wieku władze Berlina doszły do wniosku, że prywatyzacja jest ...