PAK też rewiduje założenia i robi ponowną analizę inwestycji

Bloomberg

ZE PAK analizuje efektywność planowanej modernizacji dwóch bloków w Elektrowni Pątnów I w związku ze zmianą warunków rynkowych i regulacji prawnych – podała spółka w raporcie półrocznym.

– Program inwestycyjny spółki został opracowany w warunkach rynkowych odmiennych od aktualnie występujących na rynku energii, a w szczególności w sektorze wytwórców. Zmiana uwarunkowań ekonomicznych oraz prawnych, w tym spadek rentowności produkcji w elektrowniach węglowych uzasadnia obecnie dokonanie ponownej analizy efektywności zadań inwestycyjnych przewidzianych dla bloków nr 3 i 4 – napisano w raporcie.

Jak zaznaczono należy uwzględniać w szczególności aktualne i przewidywane uwarunkowania ekonomiczne, prawne i techniczne, w tym dokonanie oceny zasadności ponoszenia nakładów związanych z wymogami dotyczącymi klauzul BAT, które zostaną ogłoszone w ramach Dyrektywy IED. Decyzja o modernizacji tych bloków zostanie podjęta po wykonaniu dla nich ponownej analizy założeń ekonomicznych.

Przypomnijmy, że obecnie w Elektrowni Pątnów I trwa modernizacja bloków nr 1 i 2. Przejęcie bloku nr 1 do eksploatacji planowane jest na koniec sierpnia, a bloku nr 2 22 grudnia 2015.

Modernizacja ma podnieść sprawność bloków, obniżyć emisję tlenków azotu i dwutlenku węgla. Pierwotny harmonogram inwestycyjny zakładał, że wraz z przyjęciem do eksploatacji bloku 1 nastąpi rozpoczęcie zadań inwestycyjnych na bloku 3, a wraz z przyjęciem do eksploatacji bloku 2 miały rozpocząć się inwestycje na bloku 4.

ZE PAK podał też w raporcie, że na dzień 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono test na utratę wartości aktywów grupy i nie było uzasadnienia dla dokonania odpisów. Spółka nie wyklucza jednak takiej możliwości w przyszłości, jeśli perspektywy działalności będą się dalej pogarszać. Kolejny test na utratę wartości składników majątku grupy przeprowadzony zostanie na 31 grudnia 2015 roku.

AWK

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Zagraniczne koncerny dostarczają więcej gazu

Polski rynek zyskuje na atrakcyjności wśród europejskich firm handlujących błękitnym paliwem. Rosnącą konkurencję dostrzegają ...

OPEC będzie musiał nadal ciąć wydobycie ropy

Dostawy ropy naftowej z krajów rywalizujących z OPEC z nadwyżką zrównoważą wzrost popytu przewidywany ...

Energetyka jest dla ludzi

Inwestycje w tej branży zwykle kojarzone są z wartymi miliardy złotych projektami. To błąd. ...

Rosnieft bierze Wenezuelę

Rosyjski gigant paliwowy będzie wydobywał ropę w dorzeczu Orinoko. Rosjanie to jedyni chętni na ...

Ukraina zużywa mniej gazu i prądu

Okazało się, że można zużywać mniej i normalnie funkcjonować. Ukraina zmniejszyła popyt na gaz ...

Ukraińskie łupki wracają do gry

Holenderska firma wygrała przetarg na wydobycie gazu łupkowego na wschodzie Ukrainy. Obejmie schedę porzuconą ...