PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza morskich wiatraków

Morska farma wiatrowa Middelgrunden nieopodal Kopenhagi, fot. Michał Niewiadomski

Firma ILF Consulting Engineers Polska wygrała przetarg na wykonanie projektu przyłącza morskiej farmy wiatrowej dla PGE Baltica. Przetarg trwał od lutego 2020 r .

PGE Baltica w ramach przetargu do etapu dialogu konkurencyjnego zaprosiła dwie firmy, z czego najlepszą ofertę przedstawiła ILF Consulting Engineers Polska, która opracowała ofertę z udziałem trzech polskich podwykonawców. Firma wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

Strategia PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnych o mocy do 4 GW do 2040 r.

W październiku tego roku PGE Baltica podpisała umowę na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego, czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych. Również w październiku PGE Baltica podpisała umowę z firmą DNV GL, której zadaniem jest niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym.

Kolejne etapy inwestycji, nad którymi pracuje PGE Baltica, to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno – inżynierskiego dna morskiego oraz projektowanie fundamentów. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

OZE: podatkowa kwadratura koła

Nowela ustawy o odnawialnych źródłach energii przywracająca z początkiem 2018 r. niższe daniny dla ...

Sześć nowych reaktorów EPR za 46 mld euro

Budowa we Francji sześciu nowych europejskich reaktorów ciśnieniowych EPR kosztowałaby co najmniej 46 mld ...

Prosumencki boom na horyzoncie

Liczba mikrowytwórców prądu i ciepła wzrośnie 12-krotnie. Duże koncerny chcą na tym skorzystać. W ...

Naftogaz pozywa… rząd Ukrainy

Koncern domaga się anulowania przetargu, w którym licencję na złoża ropy na Ukrainie dostała ...

Pozamerytoryczna decyzja

W nawiązaniu do wniosku zarządu PGNIG SA w sprawie nieudzielenia absolutorium byłemu zarządowi PGNIG ...

Zza Atlantyku przypłyną do Świnoujścia kolejne statki z gazem

Wizyta prezydenta USA na razie przyniosła tylko deklaracje polityczne. Na konkretne umowy trzeba trochę ...