Weryfikacje ratingów Enei i Bogdanki

Bloomberg

Agencja EuroRating podwyższyła perspektywę ratingu kredytowego dla Bogdanki z negatywnej na stabilną. Sam rating utrzymano na dotychczasowym poziomie BBB-.

Aktualizacja perspektywy jest związana z zakończonym sukcesem wezwaniem Enei do sprzedaży akcji lubelskiej kopalni. W jego wyniku poznański koncern osiągnie 66-procentowy udział w akcjonariacie wydobywczej spółki.

Jak ocenia EuroRating dzięki włączaniu kopalni w struktury Enei wyeliminowane zostanie ryzyko związane z wypowiedzianą wcześniej przez poznańską spółkę długoterminową umową na dostawy węgla. Oprócz zapewnienia ciągłości odbioru wydobywanego surowca przez największego dotychczasowego klienta, Bogdanka charakteryzować się będzie także wyższym prawdopodobieństwem wsparcia finansowego ze strony nowego strategicznego akcjonariusza, charakteryzującego się relatywnie wysoką wiarygodnością finansową.

EuroRating zwraca jednak uwagę, że na kondycję finansową Bogdanki w dłuższym terminie nadal istotny wpływ będzie miała utrzymująca się bardzo trudna sytuacja na rynku węgla energetycznego w Polsce.

Dziś Enea posiada rating agencji EuroRating na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Ten po nadzwyczajnej weryfikacji nie został zmieniony.

Powód? Agencja spodziewa się, że przejęcia Bogdanki sfinansowana zostanie w dużym stopniu z kapitałów obcych, w wyniku czego wzrośnie zadłużenie grupy. Według obecnych szacunków EuroRating nie będzie to jednak na tyle znaczący wzrost, aby istotnie wpływał na ogólny profil ryzyka kredytowego spółki.

W dłuższym horyzoncie poziom ratingu kredytowego Enei zależeć będzie m.in. od wielkości ponoszonych przez spółkę innych nakładów inwestycyjnych. EuroRating spodziewa się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat przejściowemu pogorszeniu ulegną m.in. wskaźniki finansowania aktywów oraz relacja długu netto do EBITDA. Agencja szacuje jednak, iż zadłużenie grupy Enea nie powinno osiągnąć nadmiernie wysokich poziomów.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ile Ukraina płaci za gaz?

Od 101 dni Ukraina nie kupuje gazu z Rosji. Importuje go od dostawców z ...

Kokosy znalezione w ropie

Dochody Rosji z eksportu ropy zwiększyły się w tym roku o 29 proc. proc., ...

Czarne chmury nad Nord Stream 2. KE wyda decyzję

Ruszyła procedura rozpatrzenia poprawek Komisji Europejskiej do dyrektywy gazowej. Jeżeli zostaną przyjęte, Nord Stream-2 ...

Spółki paliwowe mogą nadal drożeć

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Wirtualny Nowy Przemysł”: Grupa Lotos chce produkować nawet ...

Węglowy skansen wita

Początek szczytu klimatycznego nie okazał się zbyt szczęśliwy dla Polski. Zaczął pierwszy obywatel RP, ...

Saudowie interesują się rosyjskim projektem w Arktyce

Koncern Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej jest zainteresowany udziałem w rosyjskim projekcie Arctic LNG-2. ...