PGE notuje słabsze wyniki rok do roku. Znamy przyczynę

Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r. Wynik EBITDA powtarzalna wyniósł 2,5 mld zł, a zysk netto 893 mln zł. Spółka podkreśla, że wyniki są efektem ciążącej spółce aktywom węglowym.

Publikacja: 27.05.2024 22:02

Dariusz Marzec, prezes PGE

Dariusz Marzec, prezes PGE

Foto: materiały prasowe

Dla porównania  wynik EBITDA w I kw. 2023 r wyniósł około 3,35 mld zł,  a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld zł.

Wyraźny wpływ na wyniki finansowe Grupy PGE w pierwszym kwartale 2024 roku ma sytuacja w segmencie energetyki konwencjonalnej. – Dobitnie pokazuje to, że stworzenie stabilnych ram funkcjonowania energetyki jest działaniem koniecznym, w tym konieczność wydzielenia aktywów konwencjonalnych z PGE, aby zapewnić naszej Grupie możliwości rozwoju i finansowania kolejnych inwestycji, a te od początku 2024 roku mocno przyspieszyły. Tylko w pierwszym kwartale br. nakłady inwestycyjne były wyższe o ok. 1/3 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Przed nami realizacja kolejnych strategicznych dla polskiej gospodarki i energetyki projektów – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe Grupy PGE

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma sektor Dystrybucja: 992 mln zł wobec 1 274 mln zł w I kwartale 2023 r. Na wynik wpływ miały głównie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, będące efektem doszacowania różnicy bilansowej w wyniku zmiany cen energii elektrycznej.

EBITDA powtarzalna sektora Obrót wyniosła 903 mln zł, w porównaniu do — 335 mln zł (strata) w analogicznym okresie roku poprzedniego, co było wynikiem rozliczeń różnicy bilansowej oraz ujęcia strat na taryfach dla odbiorców indywidualnych w wynikach 2023 r.

Czytaj więcej

Nowe taryfy na prąd mogą zachwiać giełdowym optymizmem

Wynik EBITDA sektora Energetyka Konwencjonalna wyniósł -498 mln zł (strata), wobec 909 mln zł osiągniętych w I kwartale 2023 r., co jest głównie wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii. Sektor Ciepłownictwo odnotował wynik EBITDA powtarzalna na poziomie 510 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do I kwartału 2023 r., gdy wyniósł 916 mln zł.

Powtarzalny zysk EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 379 mln zł wobec 436 mln zł w I kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z niższych przychodów z energii elektrycznej w związku z niższymi cenami na rynku.

Sektor Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 24 mln zł wobec 14 mln zł w analogicznym okresie w 2023 r.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Kolejowa wyniosła 279 mln zł. W I kwartale ubiegłego roku sektor ten nie był ujęty w wynikach finansowych. W 2023 roku wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej zostały uwzględnione od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 roku, czyli od II kwartału.

W I kwartale 2024 r. po raz pierwszy zaraportowany został sektor Energetyka Gazowa, gdzie uwzględnione zostały przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w efekcie rozpoczęcia produkcji energii z gazu w marcu 2024 r. Wynik EBITDA powtarzalna wyniósł -22 mln zł (strata), która wynika głównie z kosztów niespełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego dotyczącego Rynku Mocy w związku z przesunięciem w czasie rozpoczęcia produkcji w Elektrowni Gryfino, jak również kosztów zużycia gazu i wyższych kosztów osobowych w związku z rozpoczęciem procesu produkcyjnego.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł 21 227 mln zł, co oznacza spadek o 419‬ mln zł w stosunku do końca 2023 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,14x.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2024 r. wyniosły 2 066 mln zł, wobec 1 557 mln zł w porównywalnym okresie 2023 r.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2024 roku wyniósł 893 mln zł wobec 1 724 mln zł zysku w I kwartale 2023 r.

Wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2024 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 14,60 TWh i była o 7 proc. niższa od produkcji w I kwartale 2023 r.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,63 TWh (o 7 proc. mniej r/r), z węgla kamiennego 4,32 TWh (spadek r/r o 12 proc.), a z gazu ziemnego 1,44 TWh (mniej o 3 proc. względem analogicznego okresu w 2023 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE

w I kwartale 2024 r. osiągnęła 0,89 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,32 TWh, o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2023 r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 10,68 TWh, czyli o 13 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,12 TWh, czyli o 3 proc. więcej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,93 PJ, spadając o 1 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 r.

Średni koszt emisji CO2 w sektorze Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 376,33 zł/MWh, co stanowi spadek o 7 proc. w relacji do analogicznego okresu 2023 r. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez sektor Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2024 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 596,42 zł/MWh i była niższa o 175,14 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2023 r.

Dla porównania  wynik EBITDA w I kw. 2023 r wyniósł około 3,35 mld zł,  a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld zł.

Wyraźny wpływ na wyniki finansowe Grupy PGE w pierwszym kwartale 2024 roku ma sytuacja w segmencie energetyki konwencjonalnej. – Dobitnie pokazuje to, że stworzenie stabilnych ram funkcjonowania energetyki jest działaniem koniecznym, w tym konieczność wydzielenia aktywów konwencjonalnych z PGE, aby zapewnić naszej Grupie możliwości rozwoju i finansowania kolejnych inwestycji, a te od początku 2024 roku mocno przyspieszyły. Tylko w pierwszym kwartale br. nakłady inwestycyjne były wyższe o ok. 1/3 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Przed nami realizacja kolejnych strategicznych dla polskiej gospodarki i energetyki projektów – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Polska w obliczu transformacji energetycznej. Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Energetyka Zawodowa
Nieoczekiwany powrót do Rafako. Nowy-stary prezes ma pomóc znaleźć inwestora
Energetyka Zawodowa
Przepis na zyski Enei na wytwarzaniu energii
Energetyka Zawodowa
Kreml wciska biednym krajom swoje siłownie jądrowe i gaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka Zawodowa
Trwa czyszczenie w Orlenie. Piotr Guział stracił stanowiska w dwóch spółkach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży