Enea ze stratą za poprzedni rok. Węglowe odpisy pomniejszyły wynik spółki

Enea odnotowała za poprzedni rok stratę netto rzędu 704 mln zł. Rok wcześniej firma osiągnęła zysk rzędu 119 mln zł. Największą stratę odnotowano w ostatnim kwartale 2023 r. Wyniosła ona aż, 1,26 mld zł – czytamy we wstępnych danych finansowych. Na wyniki spółki wpłynął odpis aktualizujący wartość aktywów węglowych spółki

Publikacja: 03.04.2024 20:12

Enea ze stratą za poprzedni rok. Węglowe odpisy pomniejszyły wynik spółki

Foto: Enea

W całym 2023 r. Enea odnotowała przychody ze sprzedaży rzędu 48,1 mld zł. To aż o 18 mld zł więcej rok do roku porównując dane z 2022 r. EBITDA spółki wyniosła blisko 6,3 mld zł, zaś rok wcześniej było to 2,2 mld zł.

Patrząc na wyniki EBITDA dla poszczególnych sektorów działalności największych wkład wniosło Wytwarzanie rzędu 3,6 mld zł, a dalej Dystrybucja 1,8 mld zł, Wydobycie 1,3 mld zł. Sprzedaż zanotowała stratę rzędu 30 mln zł, co jest efektem niższych niż firma zakładał taryf za energię elektryczną.

Czytaj więcej

Enea zmieniła radę nadzorczą. Teraz czas na zarząd

Zajmująca się w Grupie Enea, wydobyciem węgla, lubelska Bogdanka odnotowała wynik rzędu 7,1 mln t. Jest to o 1,3 mln t. mniej niż przed rokiem. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło zaś 21,3 TWh, w tym 2,3 TWh z OZE. To spadek produkcji energii ogółem o blisko 5 TWh, a w przypadku OZE wzrost o ok 0,35 TWh energii.

W całym 2023 r. spółki z grupy zaś więcej pobrały rekompensat za mrożenie cen energii rzędu 4,14 mld zł niż wpłaciły tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (podatek od nadmiarowych zysków) w kwocie 3,2 mld zł.

Spółka komentuje, że w obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA jest efektem wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży. Jednocześnie odnotowano spadek wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

Czytaj więcej

Enea sądzić się będzie za węglową Ostrołękę. Jest decyzja akcjonariuszy

- W Obszarze Wytwarzanie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych oraz w Segmencie OZE. Odnotowano wzrost marży z koncesji na wytwarzanie, wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, wzrost przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych oraz wzrost marży na Zielonym Bloku (głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych kosztów biomasy) – czytamy w raporcie giełdowym spółki

Wstępne wyniki uwzględniają dokonanie odpisów aktualizujących na utratę wartości aktywów węglowych, o których Emitent informował w raporcie bieżącym z 14 marca 2024 r. Enea poinformowała, że dokona odpisów aktualizacyjnych, które zmniejszyły wynik netto grupy w 2023 roku o ok. 2,34 mld zł.

W całym 2023 r. Enea odnotowała przychody ze sprzedaży rzędu 48,1 mld zł. To aż o 18 mld zł więcej rok do roku porównując dane z 2022 r. EBITDA spółki wyniosła blisko 6,3 mld zł, zaś rok wcześniej było to 2,2 mld zł.

Patrząc na wyniki EBITDA dla poszczególnych sektorów działalności największych wkład wniosło Wytwarzanie rzędu 3,6 mld zł, a dalej Dystrybucja 1,8 mld zł, Wydobycie 1,3 mld zł. Sprzedaż zanotowała stratę rzędu 30 mln zł, co jest efektem niższych niż firma zakładał taryf za energię elektryczną.

Energetyka Zawodowa
Różne strategie oczekiwania na wydzielenie węgla ze spółek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka Zawodowa
Litwa pomoże odbudować energetykę Ukrainy po atakach Rosji
Energetyka Zawodowa
Amerykański stan znalazł sposób na ekologów. Blokowali wydobycie ropy
Energetyka Zawodowa
Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza
Energetyka Zawodowa
Niespodziewane efekty reformy rynku energii