Rozpoczęcie prac nad opracowaniem zasad tego programu 6 lipca w Wejherowie ogłosiła Anna Łukaszewska – Trzeciakowska - Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Działania i inwestycje, które zostaną objęte programem mają na celu przede wszystkim poprawienie jakości życia mieszkańców regionu i odwiedzających go turystów w trakcie oraz po realizacji strategicznych inwestycji. „Rządowe wsparcie ma zapewnić regionowi zrównoważony rozwój zakładając przede wszystkim poprawę istniejącej infrastruktury drogowej oraz podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych i publicznej opieki zdrowotnej.” – czytamy w komunikacie rządowym.

Czytaj więcej

Przygotowania do budowy atomu pochłoną blisko 5 mld zł

Wraz z powstaniem nowych mocy wytwórczych ma powstać tysiące miejsc pracy, a lokalne sektory przemysłu i usług otrzymają potężny impuls rozwojowy. „Rząd RP ma świadomość, że wraz z realizacją tych wieloletnich strategicznych projektów równolegle powinna być rozbudowywana i dostosowywana infrastruktura lokalna dla mieszkańców, dlatego odpowiednio wcześnie przygotowuje program wsparcia inwestycji w tym regionie. Na program ten będą się składać skoordynowane działania inwestorów, samorządów oraz Państwa. Chcemy by zachodzące zmiany w jak największym stopniu przyczyniały się do poprawy jakości życia i pozytywnie oddziaływały na rzecz wszystkich lokalnych społeczności w regionie.” - powiedziała Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.