Z roku na rok rosną nakłady na „zielone” inwestycje, a kadra menadżerska coraz lepiej rozumie korzyści wdrażania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Rozumiejąc potrzeby i rosnącą świadomość ekologiczną swoich klientów, TAURON oferuje cały pakiet rozwiązań z zakresu ekologicznej energii wśród których dużym zainteresowaniem cieszy się oferta EKO Biznes. O popularności produktu świadczą liczby: ponad pół tysiąca firm wybrało EKO Biznes na 2022 r. Kluczowym wyróżnikiem tej oferty jest dostarczanie firmom energii wytwarzanej w procesie kogeneracji.

Czym jest kogeneracja w produkcji energii elektrycznej?

Kogeneracja, określana często skrótem CHP (Combined Heat and Power), to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Dzięki temu możliwa jest minimalizacja strat, znacznie lepsze wykorzystanie surowców oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Obecnie energia w ofercie EKO Biznes powstaje w elektrociepłowni należącej do Grupy TAURON, zasilanej wyłącznie paliwem gazowym. Przed przystąpieniem do programu sprzedaży przeszła drobiazgowy audyt Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Firmy kupujące energię w TAURONIE, mają pewność, że została wytworzona z wykorzystaniem technologii wysokosprawnej kogeneracji, która znacząco łagodzi negatywny wpływ produkcji prądu na środowisko i klimat.

Aby ukazać potencjał CHP wystarczy powiedzieć, że produkcja 1 MWh w oferowanej w EKO Biznes oznacza ograniczenie emisji CO2 o ponad 467 kg. To o 55% mniej niż przy rozłącznym wytwarzaniu ciepła i prądu. Dlatego korzystając z pakietu EKO Biznes, klienci biznesowi realnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.

Certyfikat Akcesyjny – precyzyjne potwierdzenie redukcji CO2

Firmy, które wybiorą produkt EKO Biznes, otrzymają Certyfikat Akcesyjny Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii (PTCE). To dokument, w którym znajduje się planowana ilość zużycia energii w trakcie trwania umowy oraz planowana wartość redukcji emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu umowy otrzymają drugi certyfikat, który potwierdzi ile kilogramów dwutlenku węgla nie trafiło do środowiska naturalnego dzięki temu, że firma korzystała z pakietu EKO Biznes. Obliczenia wykonywane są na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Korzyści z programu EKO Biznes dla firmy

Działania na rzecz środowiska naturalnego to jeden z filarów koncepcji CSR. Badania strategii marketingowych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki są jednoznaczne: działania z zakresu CSR pozytywnie wpływają na poprawę opinii konsumentów o firmie i kształtują pozytywną percepcję jej oferty.

Certyfikat Akcesyjny jest doskonałym narzędziem marketingowym, które można wykorzystać go do budowy wizerunku własnej marki, do podnoszenia konkurencyjności rynkowej swoich produktów. Ten dokument może być punktem wyjścia do budowania własnej strategii CSR. Korzystając z ekologicznego prądu od TAURONA, firmy zyskują możliwość promowania swojej marki jako przyjaznej środowisku naturalnemu. Nie muszą ponosić żadnych dodatkowych kosztów, aby firma stała się naprawdę „zielona” – nie za dekadę, nie za rok, lecz od pierwszego kilowata pobranego w ramach oferty EKO Biznes.

biznes.tauron.pl/eko-biznes?utm_source=energianewspl&utm_medium=art&utm_campaign=ekobiznes-2021-q3-or

Materiał Biura Prasowego TAURON Polska Energia