Rząd planuje połączenie Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu i Enei w jeden energetyczny koncern – donosi Polityka Insight. Wcześniej wydzieli z nich elektrownie węglowe.

Według informacji Polityki Insight pierwszym krokiem ma być powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) na bazie należącej do PGE spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W PGE GiEK znajdują się obecnie należące do koncernu elektrownie produkujące energię elektryczną z węgla kamiennego i brunatnego, a także kopalnie węgla brunatnego. Kolejnym krokiem ma być połączenie PGE, Tauronu i Enei. To trzy z czterech największych krajowych wytwórców energii, kontrolowanych przez Skarb Państwa. Czwartym jest Energa, która została wchłonięta w tym roku przez paliwową grupę Orlen.

W tym tygodniu Orlen uzyskał też warunkową zgodę Komisji Europejskiej na zakup Lotosu i zapowiedział chęć przejęcie PGNiG.