PGE tnie inwestycje i coraz więcej płaci za CO2

Na przełomie II i III kw. 2022 r. koncerny energetyczne pozbędą się aktywów węglowych. Właśnie ruszyły konsultacje publiczne tego programu.

Publikacja: 27.05.2021 05:32

PGE tnie inwestycje i coraz więcej płaci za CO2

Foto: Vapor escapes from chimneys and cooling towers at the lignite coal-fired power plant operated by PGE Elektrownia Belchatow SA near Belchatow, Poland, on Wednesday, April 2, 2014. Polish power prices are set to stay above German contracts through 2015, ...

Do 28 czerwca można zgłaszać uwagi do przedstawionego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych projektu transformacji branży energetycznej. Jego głównym założeniem jest wydzielenie z Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu i Enei elektrowni węglowych wraz z kopalniami węgla brunatnego i przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Proces ten ma zostać sfinalizowany na przełomie II i III kw. 2022 r. W pierwszym etapie koncerny energetyczne mają natomiast przygotować się do transakcji poprzez wewnętrzną reorganizację. – U nas ten proces jest już zaawansowany, integratorem aktywów węglowych będzie spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Nasze stanowisko w sprawie programu jest niezmienne: uważamy, że wydzielenie aktywów jest konieczne dla utrzymania stabilności produkcji energii elektrycznej, zapewnienia miejsc pracy i realizacji zielonych inwestycji – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

""

Bloki w Opolu

energia.rp.pl

Wciąż trwają analizy dotyczące przeniesienia wraz z tymi aktywami także przynależnego im zadłużenia. Według wstępnych szacunków chodzi o 18 mld zł długu ze wszystkich trzech koncernów. – Dziś nie wskażemy, czy faktycznie możemy liczyć na pełne oddłużenie, to zależy od kierunkowej decyzji rządu o kształcie NABE. Z pewnością jednak każdy złoty długu wyjęty z bilansu PGE zwiększa nasze możliwości finansowania inwestycji w OZE – kwituje Dąbrowski.

Dobry kwartał

PGE ma za sobą dobry początek roku. Wyniki za I kw. okazały się lepsze od oczekiwań rynku i zarządu spółki. EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) grupy zwiększyła się o 0,4 mld zł w relacji do I kw. 2020 r., sięgając 2,2 mld zł. Pomogły w tym: wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, większa ilość dystrybuowanej energii, poprawa marży na sprzedaży prądu, a także przychody z rynku mocy, które sięgnęły 667 mln zł.

Zarząd spółki w całym 2021 r. spodziewa się poprawy wyników we wszystkich biznesach poza energetyką konwencjonalną. – Wynik tego segmentu za I kw. był dobry, lepszy od naszych oczekiwań, ale za cały 2021 r. może być niższy niż w roku poprzednim. Wpłynie na to presja spadających marż wywołana zjawiskami rynkowymi. Efekt ten nie jest rekompensowany przychodami z rynku mocy ani pracą nowego bloku w Elektrowni Turów – wyjaśnia Piotr Sudoł, dyrektor pionu finansów w PGE. Dodaje, że olbrzymim ryzykiem dla wyników grupy w 2022 r. są gwałtownie rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. Koszt emisji CO2 doszedł już do 2 mld zł w I kwartale, to wzrost o 14 proc. w ujęciu kwartalnym.

W tym roku PGE ogranicza poziom inwestycji. W I kwartale jej nakłady skurczyły się o połowę, do 1,16 mld zł. Przed rokiem PGE wydała więcej na budowę bloku węglowego w Elektrowni Turów i farmy wiatrowe, a także wpłaciła zaliczkę dla generalnego wykonawcy dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra. – Zmieniliśmy też nasze spojrzenie na inwestycje i skupiliśmy się na tych, które zapewnią nam najlepsze stopy zwrotu. Zakładamy, że w całym 2021 r. poziom nakładów będzie niższy o około 10 proc. niż przed rokiem i sięgnie 5–5,5 mld zł – szacuje Sudoł.

Priorytetem dla grupy pozostają inwestycje w morskie farmy wiatrowe wspólnie z duńskim partnerem Ørsted. W pierwszej fazie PGE postawi wiatraki o łącznej mocy 2,5 GW. – Pierwszy prąd z farmy na morzu może popłynąć w 2026 r. Nasze cele w tym obszarze są ambitne, planujemy już kolejne inwestycje na Bałtyku. Chcemy przy tym umożliwić jak największy udział w tych inwestycjach krajowym firmom – zapewnia Dąbrowski.

Kontrowersyjny Turów

Władze PGE podtrzymują stanowisko, że nie zamierzają wstrzymać wydobycia w kopalni Turów. Wcześniej Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał Polsce zatrzymanie eksploatacji tego złoża do czasu rozstrzygnięcia skargi Czechów, którzy alarmują o negatywnym wpływie kopalni na tereny przygraniczne. Aktualnie trwają rozmowy pomiędzy stroną polską i czeską w sprawie porozumienia, które ma zakończyć się wycofaniem skargi przez Czechów.

""

energia.rp.pl

Władze PGE przekonują, że mają plan na transformację rejonu Bogatyni, gdzie działa kompleks węglowy Turów. – Na ten plan składa się obecnie sześć projektów inwestycyjnych. To budowa farm wiatrowych o mocy 150 MW, farm fotowoltaicznych o mocy 100 MW, magazynów energii, a także niskoemisyjnej elektrociepłowni, która zapewni ciepło mieszkańcom Bogatyni. Na te inwestycje przeznaczymy 2,5 mld zł – wylicza Dąbrowski. Konieczne będą też inwestycje w ograniczenie wpływu zakładu na środowisko. Prezes zapowiada, że chce zaprosić do współpracy operatorów odkrywek węgla działających w Czechach, by wspólnie opracować plan minimalizacji skutków działalności tych kopalń na otoczenie.

Do 28 czerwca można zgłaszać uwagi do przedstawionego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych projektu transformacji branży energetycznej. Jego głównym założeniem jest wydzielenie z Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu i Enei elektrowni węglowych wraz z kopalniami węgla brunatnego i przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Proces ten ma zostać sfinalizowany na przełomie II i III kw. 2022 r. W pierwszym etapie koncerny energetyczne mają natomiast przygotować się do transakcji poprzez wewnętrzną reorganizację. – U nas ten proces jest już zaawansowany, integratorem aktywów węglowych będzie spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Nasze stanowisko w sprawie programu jest niezmienne: uważamy, że wydzielenie aktywów jest konieczne dla utrzymania stabilności produkcji energii elektrycznej, zapewnienia miejsc pracy i realizacji zielonych inwestycji – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Pozostało 83% artykułu
Energetyka Zawodowa
Orlen: spadek zysków w pięciu kluczowych biznesach
Energetyka Zawodowa
Opóźnienia inwestycji gazowych szkodzą OZE
Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują