Elektrownie nie palą się do drewna z państwowych lasów

Duże przedsiębiorstwa energetyczne nie zakontraktowały i nie kupiły na ten rok drewna od Lasów Państwowych, choć rząd w czasie covidowego kryzysu stworzył możliwość sięgania po zapasy niesprzedanego przez leśników surowca. To nie głośny sprzeciw ekologów zdecydował, że energetyka nie skorzystała z otwartych drzwi do polskich lasów ale ekonomia.

Publikacja: 16.01.2021 15:15

Elektrownie nie palą się do drewna z państwowych lasów

Foto: energia.rp.pl

Elektrownie wolą znacznie tańszą leśną biomasę sprowadzać z Białorusi albo Ukrainy. Według oficjalnych źródeł już wcześniej zamawiano za wschodnią granicą nawet ok. 2,5 mln m sześc. odnawialnego paliwa do celów energetycznych rocznie.

Nie jest tajemnicą, że latem zeszłego roku ówczesny resort środowiska pospieszył na pomoc lasom forsując nowe regulacje pod wpływem świeżych jeszcze doświadczeń związanych z lockdownem w Lasach Państwowych i załamaniem się w marcu i kwietniu sprzedaży drewna z leśnych zasobów Skarbu Państwa. Wielu odbiorców po wiosennym (2020 r) zamknięciu gospodarki wycofywało się z zawartych z LP umów, zwracało albo nie odbierało zakontraktowanego surowca. Lasy Państwowe obawiały się, że związany z pandemią kryzys doprowadzi do utraty płynności Leśnego Gospodarstwa i drzewnego potentata w Polsce, który głównie z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży drewna finansuje utrzymanie, ochronę i rozwój drzewostanów gospodarczych w kraju.

Awantura o drewno energetyczne

Perspektywa skierowania pokaźnej części drewna pozyskiwanego w Lasach Państwowych do pieców elektrowni wzburzyła ekologów i wywołała zdecydowane protesty w wielu innych środowiskach.

Dziś Lasy Państwowe tłumaczą, że realnej groźby spalenia nadwyżek niesprzedanego drewna nigdy nie było.

""

Fotorzepa, Robert Wójcik

energia.rp.pl

Zdaniem Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych u podłoża sporu od początku leżały fałszywe doniesienia, że na podstawie nowych rządowych regulacji lasy będą tworzyły specjalną pulę drewna z przeznaczeniem na paliwo dla elektrowni. – Prawda jest taka, że nie tworzymy żadnej osobnej puli drewna energetycznego a surowiec pozyskujemy zgodnie obowiązującymi we wszystkich 430 nadleśnictwach zasadami wynikającymi z planów urządzenia lasu. A energetyka może zamawiać surowiec w procedurach obowiązujących wszystkich pozostałych kontrahentów – wyjaśnia Dyrektor Generalny LP.

Ekolodzy: zagrożenie nie minęło

Zieloni aktywiści zwracają jednak uwagę, że od 1 października 2020 r. obowiązuje nowa, czasowa definicja drewna energetycznego, która daje wciąż możliwość sprzedawania elektrowniom drewna, wyznaczanego według niejasnych kryteriów. Przepisy w sprawie drewna energetycznego mają obowiązywać do końca grudnia 2021 roku.

Lasy tłumaczą ,że po zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii energetyce może opłacać się kupno drewna energetycznego, ale tylko może – bo decyzje nabywców drewna zależą od wielu czynników, niezależnie od tego, jaki sektor reprezentują. To przede wszystkim kwestia ceny drewna w LP, jego dostępności w odpowiedniej dla danego klienta ilości, kosztów transportu itp. Wprowadzenie definicji poszerzyło tylko potencjalny krąg nabywców drewna – a nie pulę dostępnego surowca – zapewniają LP.

Tomasz Pezold Knezevic z Fundacji WWF przypomina że wiele organizacji pozarządowych, ekspertów, a także przedstawicieli przemysłu drzewnego od samego początku wskazywało na liczne wady projektu rozszerzenia definicji drewna energetycznego. Z jednej strony bardzo istotny był niewłaściwy sposób procedowania rządowych propozycji – brakowało rzetelnych konsultacji społecznych, a zmiany dokonywane były w bardzo szybki, a tym samym nieprzemyślany sposób. – W konsekwencji mamy obecnie zapisy legislacyjne które potencjalnie niosą za sobą sporo zagrożeń, a jednocześnie są zapisami martwymi, które w żaden sposób nie przystają do rzeczywistości społeczno – ekonomicznej a nawet polityki samych Lasów Państwowych – mówi przedstawiciel WWF.

Potrzebne przejrzyste zasady obrotu biomasą

Pezold Knezewic: Od początku było oczywiste iż ówczesnemu Ministerstwu Środowiska chodziło wyłącznie o chęć zminimalizowania ryzyka utraty przychodów i płynności finansowej nadzorowanych przez resort Lasów Państwowych. Zagrożenie takie jakie miało miejsce wiosną 2020 roku na szczęście w kolejnych miesiącach minionego roku nie nastąpiło. Zadziałały mechanizmy rynkowe i surowiec drzewny zamiast do pieców elektrowni, trafił do zakładów przetwórczych. Wyeliminowało to potencjalnie duże zagrożenia dla przyrody w Polskich lasach jak i negatywnego wpływu na zmiany klimatyczne. Ekolodzy z WWF nie zmieniają jednak zdania : spalanie drewna, zwłaszcza na masową skalę, jest najgorszym z możliwych sposobów jego zagospodarowania, zwłaszcza pod kątem emisji dwutlenku węgla.

""

energia.rp.pl

To dlatego WWF apeluje do rządu, Lasów Państwowych, jak i wszystkich innych interesariuszy o rozpoczęcie rzetelnego dialogu w celu wspólnego wypracowywania rozwiązań zapewniających, że drewno z polskich lasów będzie zagospodarowywane w sposób zrównoważony przy zapewnieniu ochrony funkcji ochrony różnorodności biologicznej i ograniczaniu emisji CO2.

Do pilnych rozmów w sprawie ustalenia ze wszystkimi zainteresowanymi – LP, rządem i przemysłem – rzetelnych zasad sprzedaży drewna z państwowych zasobów od lat namawia Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego największa organizacja skupiająca m in. tartaki i dostawców tarcicy i drewna budowlanego. Rafał Szefler dyrektor PIGPD, twierdzi, że od lat przedsiębiorcy z większości drzewnych firm firm mają zastrzeżenia do arbitralnie ustalanego i niestabilnego systemu handlu drzewnym surowcem przez Lasy Państwowe. Od lat zwracamy uwagę, że procedurom stosowanym w obrocie brakuje elementarnej przejrzystości – mówi dyr. Szefler.

Elektrownie wolą znacznie tańszą leśną biomasę sprowadzać z Białorusi albo Ukrainy. Według oficjalnych źródeł już wcześniej zamawiano za wschodnią granicą nawet ok. 2,5 mln m sześc. odnawialnego paliwa do celów energetycznych rocznie.

Nie jest tajemnicą, że latem zeszłego roku ówczesny resort środowiska pospieszył na pomoc lasom forsując nowe regulacje pod wpływem świeżych jeszcze doświadczeń związanych z lockdownem w Lasach Państwowych i załamaniem się w marcu i kwietniu sprzedaży drewna z leśnych zasobów Skarbu Państwa. Wielu odbiorców po wiosennym (2020 r) zamknięciu gospodarki wycofywało się z zawartych z LP umów, zwracało albo nie odbierało zakontraktowanego surowca. Lasy Państwowe obawiały się, że związany z pandemią kryzys doprowadzi do utraty płynności Leśnego Gospodarstwa i drzewnego potentata w Polsce, który głównie z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży drewna finansuje utrzymanie, ochronę i rozwój drzewostanów gospodarczych w kraju.

Pozostało 81% artykułu
Energetyka Zawodowa
Opóźnienia inwestycji gazowych szkodzą OZE
Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?