Tąpnęła przede wszystkim produkcja energii z węgla kamiennego, która obniżyła się w tym czasie o 19 proc., do 4,86 TWh. Natomiast o 11 proc., do 2,84 TWh spadła w kwietniu produkcja energii z węgla brunatnego. W kwietniu na mniejszych obrotach pracowały także elektrownie przemysłowe, które wyprodukowały o 10 proc. prądu mniej niż przed rokiem, czyli 756 GWh.

""

6 GW Z atomu zmniejszy emisję CO2 tylko o 6 proc.

energia.rp.pl

W tym samym czasie wzrosło natomiast wykorzystanie elektrowni wiatrowych, które wytworzyły 1,16 TWh energii elektrycznej – o 2,7 proc. więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Na podobnym poziomie jak przed rokiem, sięgającym 1,12 TWh, utrzymała się natomiast produkcja w elektrowniach gazowych.

""

Shutterstock

energia.rp.pl

W sumie w kwietniu krajowa produkcja energii elektrycznej spadła rok do roku prawie o 12 proc., do 11,09 TWh. W tym czasie zużycie energii w kraju wyniosło 12,12 TWh i było niższe o 10 proc. niż przed rokiem. Różnicę między zapotrzebowaniem na prąd, a krajową produkcją, uzupełnił import energii.