Polska zajmuje niechlubne czołowe miejsce na mapie świata z najbardziej zanieczyszczonymi miastami. Jest kilka powodów takiej sytuacji. Zła izolacja budynków mieszkalnych, silna pozycja paliwa węglowego w regionie, ubóstwo energetyczne – a co za tym idzie, spalanie w domowych kotłach niskiej jakości węgla i śmieci – a także ukształtowanie terenu, czyli miasta położone w kotlinach otwarte od południa, a zamknięte od północy, jak np. Nowy Sącz. To wszystko sprzyja utrzymywaniu się zanieczyszczonego powietrza w mieście.
Problem eliminowana tzw. niskiej emisji jest oczywiście złożony. Tam, gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura, rozwijana jest sieć gazowa. W mniejszych skupiskach ludzkich, piece spalające odpady, tzw. kopciuchy, wymieniane są na nowe kotły, w których można wykorzystywać ściśle określone paliwo. Ważnym rozwiązaniem antysmogowym jest również rozwój sieci ciepłowniczej i przyłączanie do istniejącego zakładu kolejnych odbiorców. Zamiast kilku/kilkunastu tysięcy źródeł ciepła w domach, a co za tym idzie, znaczącej emisji zanieczyszczeń i CO2, jest jedno źródło ciepła z relatywnie mniejszą ilością emitowanego dwutlenku węgla i o wiele mniejszej ilości zanieczyszczeń, gdyż elektrociepłownie muszą spełniać wyśrubowane wymogi środowiskowe, dotyczące instalacji filtrów.

Dbałość o środowisko…
Zbudowana od podstaw nowa Elektrociepłownia w Zabrzu jest kluczową inwestycją realizowanego przez Fortum projektu budowy nowych źródeł ciepła dla Zabrza i Bytomia. Instalacja ma być niskoemisyjnym źródłem energii dla obu śląskich miast, zasilanym nie tylko węglem, ale również paliwem alternatywnym powstałym z odpadów – Refuse Derived Fuel (RDF).
– Elektrociepłownia w Zabrzu wpisuje się w misję Fortum, jaką jest dążenie do czystszego świata. Nasza inwestycja zastąpi stare, wyeksploatowane jednostki opalane węglem, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. EC Zabrze jest elektrociepłownią nowoczesną, wysokosprawną, taką, która stanie się wizytówką nie tylko Zabrza czy szerzej Śląska, ale całej polskiej energetyki. Emisja pyłów spadnie ponad 11-krotnie, a dwutlenku siarki ponad 7-krotnie – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki w Fortum.
Smog tworzący się z tzw. niskiej emisji to duży problem na całym Śląsku. – Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu to przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a prywatnymi inwestorami. Cieszymy się, że Fortum zbudował nowoczesny i ekologiczny zakład, który zapewni mieszkańcom naszego miasta bezpieczne dostawy ciepła – skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

…i bezpieczeństwo energetyczne
Nowoczesna turbina zainstalowana w Elektrociepłowni Zabrze wraz z generatorem o mocy 90 megawoltoamperów pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w ramach jednego procesu technologicznego, czyli kogeneracji. Zapewni to efektywne wykorzystanie paliwa pierwotnego, a także zwiększy sprawność zakładu. Otwierana właśnie elektrociepłownia będzie ważnym elementem krajowego systemu energetycznego. – EC Zabrze to Energia dla Śląska. To korzyści dla obu miast i całego regionu. Dzięki nowej Elektrociepłowni mieszkańcy Zabrza i Bytomia będą mieli nie tyko zapewnione dostawy ciepła i energii przez wiele lat, ale ich miasta będą mogły się rozwijać szybciej i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Działania Fortum w tym zakresie wpisują się w działania podejmowane przez rząd w ramach programu zrównoważonego rozwoju – mówi dyrektor Górnik.
Bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom regionu bez wątpienia ma również elastyczność nowej zabrzańskiej elektrociepłowni. Instalacja będzie mogła być zasilana trzema różnymi paliwami – węglem, RDF, a także biomasą. Proporcja poszczególnych rodzajów paliwa może być zmieniana, w zależności od ich cen oraz dostępności, co zapewni instalacji bezpieczne funkcjonowanie przez następne kilkadziesiąt lat. ©℗