Dobre wyniki Tauronu w I kwartale

Fotorzepa/Tomasz Jodłowski

Tauron zanotował 5-proc. wzrost przychodów, do 4,8 mld zł. Zwiększył się też wynik EBITDA o 5,7 proc., do 1,3 mld zł.

W segmencie wytwarzania zysk EBITDA był w I kwartale ponad dwukrotnie wyższy (sięgnął 465 mln zł) wobec tego wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główny powód to rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w Tauronie Wytwarzanie o wartości 230 mln zł.
Z kolei spadek wyniku EBITDA w biznesie sprzedaży był efektem rozwiązania rezerw związanych z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Zwiększyło to wynik tego segmentu o 190 mln zł.

W I kwartale 2018 r. zysk netto grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 636 mln zł i był zbliżony do uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku (640 mln zł).
Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6 proc. rdr ze względu na trudne warunki geologiczne w zakładzie Janina oraz przesunięcie w czasie rozruchu jednej ze ścian w kopalni Sobieski. Ilość sprzedanego węgla była zbliżona do produkcji i wyniosła 1,43 mln ton. W analizowanym okresie 53 proc. zapotrzebowania Tauronu na węgiel zostało zaspokojone z własnych zakładów górniczych.

Tauron wyprodukował od stycznia do marca 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh), co było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy.

Z kolei wytwarzanie ciepła sięgnęło 5,68 PJ i było wyższe o 7 proc. rdr. Sprzedano 7,69 PJ ciepła tj. o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i związanego z tym większego zapotrzebowania odbiorców.

W I kwartale 2018 r. Segment Dystrybucja dostarczył łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej (wzrost o 1 proc. rdr) i świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,55 mln odbiorców. Zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest przede wszystkim wynikiem zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. W tym samym okresie spółki sprzedano łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej do odbiorców detalicznych do 5,4 mln klientów, czyli o 2 proc. więcej niż w I kwartale 2017 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Węgrzy uruchomili fabrykę kauczuku

Firmy MOL Group i JSR Corporation oficjalnie otworzyły nowy zakład produkcyjny o mocach wytwórczych ...

Ropa najdroższa od pół roku

Cena surowca gatunku Brent zbliżała się we wtorek do 75 dol. za baryłkę, najwyższego ...

Wielkie zakupy żarłocznej sowy

Właściciel polskich stacji Statoil – kanadyjski Alimentation Couche-Tard – wyda ponad 4 mld dol. ...

SG: Plany Tauronu zgodne z oczekiwaniami, rozczarowuje brak dywidendy do 2020 r.

W piątek Tauron opublikował strategię na lata 2016-2025. Główne założenia to zapewnienie stabilności finansowej ...

Wlk. Brytania: dwie doby bez energii z węgla

W ostatnich dniach przez równo 55 godzin na Wyspach nie użyto do produkcji energii ...

URE wzywa firmy energetyczne do korekty wniosków taryfowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do wyjaśnień i korekty złożonych wniosków taryfowych. ...