Rząd pracuje na wydłużeniem życia starych elektrowni węglowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że w przyszłym tygodniu dojdzie do pierwszego roboczego spotkania z Komisją Europejską ws. przedłużenia rynku mocy dla źródeł węglowych na lata 2025-2028. Prace nad projektem ustawy wydłużającym system wsparcia dla elektrowni węglowych już się rozpoczęły.

Publikacja: 12.06.2024 19:08

Elektrownia Jaworzno

Elektrownia Jaworzno

Foto: Bartłomiej Sawicki

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. infrastruktury krytycznej, górnictwa i energetyki szefowa departamentu elektroenergetyki i gazu w MKiŚ Aleksandra Świderska powiedziała, że intencją ministerstwa jest zmiana ustawy o rynku mocy, tak by do końca tego roku zorganizować aukcje uzupełniające dla źródeł węglowych na lata 2025-2028.

Zatwierdzony już, ale jeszcze nieobowiązujący (czeka na publikacje w dzienniku urzędowym UE) pakiet unijnych regulacji o rynku energii dopuszcza możliwość derogacji - przedłużenia do 2028 r. możliwości otrzymania pomocy publicznej w postaci rynku mocy przez źródła energii elektrycznej o emisyjności wyższej niż 550 kg CO2 na MWh.

-Mamy czas do końca roku na wdrożenie aukcji uzupełniających, aby działały od przyszłego roku - wyjaśniła dyrektor, dodając, że zmiany muszą zostać wprowadzone w drodze ustawy.

Czytaj więcej

Elektrownie węglowe pod ciśnieniem OZE

Prace na wydłużeniem rynku mocy rozpoczęły się

Jak informuje nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma ono świadomość wyzwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w związku z rosnącym udziałem produkcji energii elektrycznej ze źródeł niesterowalnych w miksie energetycznym Polski oraz brakiem możliwości wsparcia jednostek węglowych w ramach rynku mocy.  - Należy wskazać, że na poziomie UE zakończono prace nad reformą rynku energii umożliwiającą, w szczególnych warunkach, wynagradzanie jednostek wytwórczych niespełniających limitów emisji CO2 do końca 2028 roku. Mając powyższe na względzie, MKiŚ rozpoczęło prace nad oceną możliwości zastosowania tej zmiany w warunkach Polski -informuje nas resort.

Możliwe braki mocy

Wiceprezes operatora sieci przesyłowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski poinformował, że w średnim terminie i w pesymistycznym scenariuszu można się spodziewać w krajowym bilansie mocy do produkcji energii deficytu rzędu 3,5-4 GW z powodu odstawień źródeł węglowych. - Nie oznacza to braków energii, ponieważ są inne sposoby uzupełnienia bilansu, jak import, mechanizm DSR czy trwające inwestycje w inne źródła, a le z punktu widzenia samowystarczalności w średniej perspektywie bilans nie jest domknięty - wyjaśnił wiceprezes PSE.

Jak tłumaczył, krajowy bilans mocy ma istotne nadwyżki w okresie wysokiej generacji OZE, a jest napięty, gdy generacja OZE jest niewielka. Według niego sytuacja będzie wyglądać inaczej, jeśli dłużej do dyspozycji będą źródła węglowe, zdolne bilans uzupełniać w razie potrzeby. Sikorski podkreślił także, że obecnie nie ma zapotrzebowania na nadmiar energii w okresach jego występowania w krajowym systemie. Jednym z rozwiązań może być elektryfikacja np. ogrzewnictwa, jednak zapotrzebowanie to musi podążać za nadwyżkami mocy.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. infrastruktury krytycznej, górnictwa i energetyki szefowa departamentu elektroenergetyki i gazu w MKiŚ Aleksandra Świderska powiedziała, że intencją ministerstwa jest zmiana ustawy o rynku mocy, tak by do końca tego roku zorganizować aukcje uzupełniające dla źródeł węglowych na lata 2025-2028.

Zatwierdzony już, ale jeszcze nieobowiązujący (czeka na publikacje w dzienniku urzędowym UE) pakiet unijnych regulacji o rynku energii dopuszcza możliwość derogacji - przedłużenia do 2028 r. możliwości otrzymania pomocy publicznej w postaci rynku mocy przez źródła energii elektrycznej o emisyjności wyższej niż 550 kg CO2 na MWh.

Elektroenergetyka
Awaria siłowni jądrowej w Rosji. Południe kraju bez prądu
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Elektroenergetyka
Koniec BRELL. Rosja i Białoruś zostają same z nadmiarem prądu
Elektroenergetyka
Jest umowa o lądowym połączeniu sieci energetycznych Polski i Litwy
Elektroenergetyka
Resort aktywów i spółki chcą zwiększenia ofert na rynku mocy
Elektroenergetyka
Zapowiedź premiera budzi wątpliwości. Prąd z węgla dla Ukrainy bez opłaty za emisje