PFR da na Jaworzno 880 mln zł

Polski Fundusz Rozwoju (poprzez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny FIZAN oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZAN) zainwestuje we flagowy projekt Taurona 880 mln zł.

Publikacja: 01.06.2017 12:31

PFR da na Jaworzno 880 mln zł

Foto: Bloomberg

Dzięki podpisanej 1 czerwca umowie PFR uzyska ok. 13,9 proc. w kapitale zakładowym spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, który jest spółka wydzieloną przez katowicki koncern. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na pokrycie nakładów inwestycyjnych związanych z budową bloku na węgiel kamienny Elektrowni Jaworzno. Chodzi o nowy lok o sprawności 45, proc. na 910 MW, zwany Jaworznem III.

Przypomnijmy, że już w lutym pisaliśmy o możliwym zaangażowaniu PFR w Jaworznie i możliwości objęcia w spółce celowej udziałów mniejszościowych – do 20 proc. za nie więcej niż 1 mld zł

Całość inwestycji ma pochłonąć 6,2 mld zł.

Zaangażowanie PFR w formie udziału kapitałowego nie będzie klasyfikowane jako instrument dłużny, a więc nie wliczy się do wskaźników zadłużenia Tauronu. Fundusz liczy na osiągnięcie rynkowych stóp zwrotu z projektu po finalizacji inwestycji.

Nowy blok będzie zużywać 2,8 mln ton węgla rocznie z czego ma wytwarzać do 6,5 TWh energii na rok. Odpowiada to zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych – 5 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na energię. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30 proc. oraz w zakresie tlenków siarki i azotu o ponad 50%. W ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie spełniał zaostrzone niedawno i obowiązujące od przyszłej dekady rygory emisyjne wynikające z konkluzji BAT.

Zastąpi zużyte, niespełniające najnowszych norm środowiskowych moce wytwórcze. Dzięki odmłodzeniu floty wytwórczej Tauron chce wzmocnić swoja pozycję na tym rynku i poprawić finansową sytuację. Dziś jest bowiem spółka najmocniej zadłużoną w całym sektorze energetycznym.

W ciągu ostatniego roku PFR oraz jego fundusze podpisały projekty inwestycyjne, których wartość sięgnęła łącznie blisko 8 mld zł, w tym np. finansowanie budowy obwodnicy Krakowa tzw. Trasy Łagiewnickiej czy budowę promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Energetyka jest jednym z kluczowych sektorów, w które fundusz się angażuje. Sfinansował 50 proc. z kosztującego 550 mln zł bloku gazowego EDF Toruń. Elektrociepłownia, wyposażona w wysokosprawną instalację kogeneracyjną o łącznej mocy cieplnej 357,6 MWt oraz mocy elektrycznej 106 MWe, została otwarta w kwietniu 2017 r. Miesiąc później PGE zakupił toruńską elektrociepłownię wraz z siedmioma innymi zakładami od kontrolowanego przez rząd Francji koncernu EDF.

PFR bierze również udział w finansowaniu projektu, którego celem jest wydobycie ropy naftowej ze złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim i należącym do grupy Lotos. Jest to największe złoże na Bałtyku, z potwierdzoną zasobnością na poziomie 24 mln baryłek. Kwota zaangażowania PFR wynosi 160 mln zł. Prowadzone są rozmowy z inwestorami zainteresowanymi finansowaniem przedsięwzięć z obszaru wydobycia ropy i gazu z dna Morza Bałtyckiego.

Dzięki podpisanej 1 czerwca umowie PFR uzyska ok. 13,9 proc. w kapitale zakładowym spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, który jest spółka wydzieloną przez katowicki koncern. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na pokrycie nakładów inwestycyjnych związanych z budową bloku na węgiel kamienny Elektrowni Jaworzno. Chodzi o nowy lok o sprawności 45, proc. na 910 MW, zwany Jaworznem III.

Przypomnijmy, że już w lutym pisaliśmy o możliwym zaangażowaniu PFR w Jaworznie i możliwości objęcia w spółce celowej udziałów mniejszościowych – do 20 proc. za nie więcej niż 1 mld zł

Pozostało 80% artykułu
Elektroenergetyka
Inwestycje w bloki energetyczne w Polsce ze sporym poślizgiem
Elektroenergetyka
Rząd pracuje na wydłużeniem życia starych elektrowni węglowych
Elektroenergetyka
Ukraina oszczędza prąd: urzędy bez klimatyzacji i mniej oświetlenia ulic
Elektroenergetyka
Dariusz Marzec: PGE chce przyspieszyć z OZE i liczy na szybkie wydzielenie węgla z energetyki
Elektroenergetyka
Góra problemów w PGE
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży