Największy wytwórca prądu i ciepła w kraju przejmie od francuskiego koncernu aktywa za 4,5 mld zł. Po finalizacji transakcji PGE stanie się właścicielem ośmiu elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, a także Elektrowni Rybnik i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach. Umowa ma charakter warunkowy. Do jej zamknięcia wymagana jest zgoda UOKiK i Ministra Energii, a także uzyskanie przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uzyskaniem przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji.