Mniej na zieloną energetykę

Mniej zapłacimy za wsparcie zielonej energetyki – wynika z projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Publikacja: 30.07.2015 13:56

Mniej na zieloną energetykę

Foto: Bloomberg

To już druga nowelizacja od momentu wejścia w życie ustawy w maju. Jeszcze w tym samym miesiącu Ministerstwo Gospodarki pokazało pierwszy projekt nowelizacji, poddany potem pod konsultacje międzyresortowe i społeczne. To właśnie na podstawie ich efektów – jak wskazuje resort – przygotowani nowy projekt.

Różni się on od poprzedniego zasadniczo. Przede wszystkim nie ma już w nim zakusów na obniżenie stawek dla taryf gwarantowanych, które mają wspierać rozwój energetyki rozproszonej, czyli rynek mikroinstalacji OZE np. ogniw fotowoltaicznych. Takie ograniczenie MG zaproponowało w majowym projekcie nowelizacji.

Co więcej skorygowano wysokość tzw. opłaty o OZE, czyli stawki która od przyszłego roku będzie doliczana do naszego rachunku za każdą zużytą megawatogodzinę i której celem jest finansowanie sprzedawcom ekologicznie wytworzonej energii dopłaty do cen rynkowych. Według nowego projektu owa opłata ma wynosić 3,35 zł/1 MWh, a nie jak w majowym dokumencie 4,01 zł/1MWh. Ale nadal jest ona o 0,84 zł/MWh wyższa niż w samej ustawie.

– Konsekwencją zmian w zakresie opłaty OZE przez jej urealnienie będzie możliwość uczestnictwa prosumentów (mikrowytwórców) w systemie wsparcia bazującym na systemie cen gwarantowanych – tłumaczy resort w przesłanych nam odpowiedziach.

MG zakłada, iż w pierwszym roku funkcjonowania ustawy OZE (2016 r.), zaproponowane stawki cen gwarantowanych umożliwią powstanie w 2016 r. odpowiednio: 75 MW w ramach mikroinstalacji o mocy do 3 kW oraz 125 MW w ramach mikroinstalacji o mocy od 3 do 10 kW. Wcześniej szacowano te przyrosty odpowiednio na 150 MW i 250 MW. – Przy uwzględnieniu maksymalnych poziomów stawek taryf stałych, oraz prognozy cen energii , wymagany poziom wsparcia dla mikroinstalacji w 2016 r. wyniesie 95 mln zł – szacuje MG.

– Przenosząc powyższe wyliczenia na stawkę opłaty OZE, zasadne wydaje się jej zwiększenie (w stosunku do tej wskazanej w samej ustawie na poziomie 2,51 zł/MWh – red.) do kwoty w wysokości 3,35 zł/MWh – tłumaczy resort.

Jednocześnie przedstawiciele MG zaznaczają, że nowy projekt nie stanowi ostatecznej wersji nowelizacji. W sierpniu ma się odbyć jeszcze ostatnia konferencja uzgodnieniowa i dopiero potem dokument trafi pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów i do Parlamentu. Czy zmiany zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji. – Ze względu na zakres zmian ustawy o OZE oraz napięty kalendarz prac sejmowych, trudno jest jednoznacznie ocenić i przewidzieć tempo prac parlamentarnych – odpowiada nam MG.

Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę
Elektroenergetyka
Rosjanie zniszczyli największą elektrownię w obwodzie kijowskim. Jest reakcja UE
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Elektroenergetyka
Energetyka pozbędzie się węgla, ale stopniowo. Jest stanowisko MAP