Geotermia nadzieją na dekarbonizację. Walka z kryzysem energetycznym

Dekarbonizacja ciepła to konieczność, której sposób przeprowadzenia zależy od obecnego modelu ogrzewania. Największą nadzieję na dekarbonizację polskiego sektora energetycznego wiąże się z energią geotermalną.

Publikacja: 11.07.2024 12:12

Geotermia nadzieją na dekarbonizację. Walka z kryzysem energetycznym

Foto: Adobe Stock

W ostatnim czasie dużo pisze się i mówi o tym, że największą nadzieją na dekarbonizację sektora energetycznego w naszym kraju jest energia geotermalna. Niektórzy przekonują nawet, że geotermia może wesprzeć walkę z kryzysem energetycznym.

Koszty eksploatacji ciepłowni geotermalnej są bowiem stosunkowo niezmienne w porównaniu do cen paliw kopalnych, które mogą być podatne na wahania rynkowe. A To z kolei przekłada się na stabilność cen dla odbiorców końcowych.

Pawel Orlof, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa, która jest producentem ciepła systemowego jest zdania, że geotermia to najstabilniejsze żródło energii odnawialnej i pomimo złożonych uwarunkowań geologicznych, widzi duże możliwości jakie daje powszechne wykorzystanie geotermii w Polsce nie tylko do wytwarzania ciepłą na potrzeby sieci ciepłowniczych, ale również jako źródła energii dla przemysłu i produkcji energii elektrycznej.

Piotr Dziadzio, doktor nauk o Ziemi: Piotr Dziadzio podczas pierwszego forum: „Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce”, powiedział, że z dostępnych danych geologicznych wynika, że około 45-50 proc. powierzchni Polski może posiadać potencjał geotermii klasycznej średnio- i wysoko temperaturowej.

Dekarbonizacja znacznej części ciepłownictwa w Polsce za sprawą źródeł geotermalnych (50 PJ) może przynieść rocznie: 1,9 mld zł oszczędności na kosztach węgla i 1,8 mld zł na kosztach uprawnień do emisji CO2. - Wymiana węgla na geotermię pozwoli nie tylko uniknąć znaczącej emisji CO2, ale także gazów szkodliwych dla ludzi - prognozują eksperci.

Jednak, aby ten proces się powiódł, potrzebne są nie tylko zasoby finansowe, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa, która ma na celu zwiększenie świadomości w tym zakresie. A w dłuższej perspektywie inwestycje w dekarbonizację mogą przynieść także znaczne oszczędności, np. poprzez redukcję zużycia energii czy obniżenie kosztów związanych z emisją zanieczyszczeń.

Geotermia nadzieją na dekarbonizację

Wykorzystanie zasobów geotermalnych eliminuje bowiem też zależność od rynków nośników energii pierwotnej i zwiększa lokalną kontrolę nad źródłami ciepła oraz stwarza niezależność energetyczną lokalnej społeczności, co ma strategiczne znaczenie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów ciepłowniczych: Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Uniejów, Słomniki, Lasek oraz Klikuszowa.

Największa inwestycja geotermialna w Polsce, to głęboki na siedem kilometrów odwiert, który powstaje w Szaflarach koło Zakopanego. Gorąca woda z nowego odwiertu ma być wykorzystywana do ogrzewania budynków w gminie Szaflary i Nowym Targu. - Będzie to jedna z najgłębszych na świecie studni geotermalnych - powiedział nam Rafał Szkaradziński, wójt gminy Szaflary. - Chcemy dotrzeć do zamierzonego celu, czyli głębokości 7 tys. Metrów - dodaje Rafał Szkaradziński .

- Geotermia to najlepsza alternatywa dla węgla używanego w ciepłowniach, którego prędzej czy później będziemy musieli się pozbyć. A warunki geologiczne nam sprzyjają, bo pas podziemnych wód geotermalnych ciągnie się od Szczecina, aż do Warszawy, duże ich pokłady są na południu w stronę Karpat i Sudetów. Wiele miast może z niej skorzystać - mówi Wiesław Podraza, pierwszy duży polski przedsiębiorca, który uwierzył w wartość podziemnych ciepłowni i zainwestował w stargardzką geotermię i jest też inwestorem w UOS Drilling, firmie wiertniczej, poszukującej geotermalnych źródeł, m.in. tego w Szaflarach.

Walor środowiskowy

Zastąpienie bezemisyjną geotermią 50 PJ ciepła produkowanego dziś przy wykorzystaniu paliw kopalnych, ma w końcu też bardzo ważny walor środowiskowy, wpływający nie tylko na klimat, ale także zdrowie Polaków. Rocznie pozwala uniknąć emisji: 5,8 Mt CO2. Przy obecnych cenach uprawnień do emisji na poziomie 70 eur/Mt CO2 daje to kolejne 1,8 mld zł oszczędności rocznie.

Zajmują się tym instytucja państwowe i prywatne ośrodki badawcze, które opracowują scenariusze zużycia energii i stabilizacji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze.

Zdaniem firmy EY - z rynku usługi audytorskich, doradztwa podatkowego i biznesowego: najbardziej obiecującym i pozytywnym scenariuszem dla tego rynku jest jest ten zakładający plan 30-letni (lata 2020–2050). To w nim uwzględniono sytuację, w której Polska obniża emisję gazów cieplarnianych o 91 procent. A głównymi sektorami, które poddaje się dekarbonizacji, są: przemysł, transport, budynki, rolnictwo i energetyka. Aby osiągnąć ten stan, kraj musi zwiększyć efektywność energetyczną, zrezygnować z udziału paliw kopalnych i wdrożyć alternatywne, bezemisyjne źródła energii.

Przypomnijmy, że dekarbonizacja ma na celu ograniczenie lub całkowite wykluczenie produkcji dwutlenku węgla i dotyczy głównie emisji gazów powstających poprzez intensywną eksploatację paliw kopalnych, węgla brunatnego i kamiennego oraz ropy.

Przed polską gospodarką stoi zatewm wielkie wyzwanie, które jest zarazem jej wielką szansą. To wyzwanie związane z transformacją energetyczną i jednym z głównych jej filarów jakim jest osiągnięcie zeroemisyjnego systemu energetycznego poprzez tzw. dekarbonizację czyli odejście od produkcji energii z węgla i co za tym idzie istotne ograniczenie emisji CO2.

W ostatnim czasie dużo pisze się i mówi o tym, że największą nadzieją na dekarbonizację sektora energetycznego w naszym kraju jest energia geotermalna. Niektórzy przekonują nawet, że geotermia może wesprzeć walkę z kryzysem energetycznym.

Koszty eksploatacji ciepłowni geotermalnej są bowiem stosunkowo niezmienne w porównaniu do cen paliw kopalnych, które mogą być podatne na wahania rynkowe. A To z kolei przekłada się na stabilność cen dla odbiorców końcowych.

Pozostało 91% artykułu
Ciepło
Nowy podatek od ogrzewania może za kilka lat wzrosnąć czterokrotnie
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ciepło
Były zarząd Tauronu nie otrzymał absolutorium za 2023 r.
Ciepło
Pompy ciepła pod lupą UOKiK. Miażdżące wyniki kontroli
Ciepło
Ciepłownie chciałyby uciec przed podwyżką w dekarbonizację
Ciepło
Pożar w Elektrowni Jaworzno. Zapalił się jeden z wentylatorów