Projekt ustawy o mrożeniu cen energii po pierwszych pracach w Sejmie

Sejmowa komisja klimatu, energii i aktywów państwowych nie wprowadziła we wtorek merytorycznych zmian do rządowego projektu ustawy o bonie energetycznym i mrożeniu cen energii. Sejm planuje głosować nad projektem w środę. Za dalszymi pracami nad projektem zagłosowali niemal wszyscy członkowie komisji.

Publikacja: 14.05.2024 22:29

Marek Suski

Marek Suski

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Podczas pierwszego czytania w komisji, której przewodniczył poseł PiS Marek Suski odrzucono zgłoszone przez Lewicę poprawki, zakładające podwojenie wysokości bonu — z przedziału 300-600 zł do 600-1200 zł, oraz podniesienie progów dochodowych uprawniających do otrzymania bonu w pełnej wysokości. Uznania nie znalazła również poprawka skreślająca podwojenie wartości bonu dla gospodarstw używających do ogrzewania energii elektrycznej.  Komisja odrzuciła także 41 poprawek PiS, przedłużających system zamrożenia cen energii, wprowadzony przez rząd PiS. Wnioskodawcy obu bloku poprawek zapowiedzieli zgłoszenie ich jako wniosków mniejszości. Jako jedną z niewielu przyjęto poprawkę, przewidującą możliwość złożenia wniosku o bon energetyczny za pomocą aplikacji mObywatel.

Przedmiotem dyskusji między Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Towarzystwem Obrotu Energią, Konfederacją Lewiatan i Biurem Legislacyjnym było ustalenie co w sytuacji, kiedy nie uda się — przez brak czasu — na przyjęcie tej ustawy na czas i oszacowanie nowej taryfy na energię po 1 lipca. Przedstawiciele branży wskazywali, że jeśli ustawa nie zostanie uchwalona na czas, to wówczas firmy mogą być pozbawione ubiegania się o rekompensaty za mrożenie cen energii w określenie przejściowym. Prezes URE jak i resort zapowiedziały, że będą dążyć tego aby ustawa i nowe taryfy weszły na czas. 

Po blisko 4 godzinach obrad komisji członkowie komisji głosowali „za” projektem ustawy (14), a tylko dwóch wstrzymało się od głosu. Sprawozdawcą projektu został Rafał Komarewicz z ugrupowania Polska 2050. 

Drugie czytanie zaplanowano na godz. 12 w środę 15 maja, a trzecie odbędzie  tego samego dnia i podczas wieczornych głosowań na posiedzeniu plenarnym ma zostać przegłosowany. Ustawa trafi następnie do Senatu i do podpisu prezydenta. Następnie spółki energetyczne muszą przedstawić nowe wnioski taryfowe, a prezes URE musi je ocenić. Nowe taryfy powinny zostać ogłoszone na 2 tygodnie przed 1 lipca kiedy mają zacząć obowiązywać. 

Bon energetyczny 

Zgodnie z projektem bon energetyczny będzie stanowił jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. I tak, gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym - 400 zł, gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł.Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Mrożenie cen energii

Projekt zakłada też wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z szacunkami ministerstwa klimatu, wejście w życie nowej ustawy oznaczać będzie, że rachunki większości odbiorców w gospodarstwach domowych płaconych w II połowie 2024 r. wzrosną względem I połowy 2024 r. o ok. 29 proc.

W przypadku gazu projekt likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh, a wprowadza cenę maksymalna, równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego — PGNiG OD. Projekt zobowiązuje PGNiG OD do wystąpienia do Prezesa URE o zmianę taryfy. W konsekwencji wysokość rachunków za gaz dla odbiorców taryfowanych wzrośnie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. o ok. 15 proc. - oszacowało w Ocenie Skutków Regulacji MKiŚ. Aktualna taryfa PGNiG OD wynosi 291 zł za MWh.

Projekt obejmuje też ograniczenie wzrostu kosztów ciepła, jednak przy stopniowym podnoszeniu maksymalnych cen i stawek. Mechanizm rekompensaty w zamian za utrzymanie przez dostawcę określnych cen ciepła ma pozostać przez rok, do końca czerwca 2025, ale do końca tego roku cena ta wyniesie 119,39 zł za GJ, a w I połowie przyszłego — 134,97 zł za GJ. W efekcie, jak szacuje ministerstwo klimatu i środowiska, ciepło w II połowie tego roku będzie droższe o 15 proc., a w przyszłym — o 30 proc. w stosunku do aktualnego poziomu.

Podczas pierwszego czytania w komisji, której przewodniczył poseł PiS Marek Suski odrzucono zgłoszone przez Lewicę poprawki, zakładające podwojenie wysokości bonu — z przedziału 300-600 zł do 600-1200 zł, oraz podniesienie progów dochodowych uprawniających do otrzymania bonu w pełnej wysokości. Uznania nie znalazła również poprawka skreślająca podwojenie wartości bonu dla gospodarstw używających do ogrzewania energii elektrycznej.  Komisja odrzuciła także 41 poprawek PiS, przedłużających system zamrożenia cen energii, wprowadzony przez rząd PiS. Wnioskodawcy obu bloku poprawek zapowiedzieli zgłoszenie ich jako wniosków mniejszości. Jako jedną z niewielu przyjęto poprawkę, przewidującą możliwość złożenia wniosku o bon energetyczny za pomocą aplikacji mObywatel.

Pozostało 84% artykułu
Ceny Energii
Prądowa pułapka na wybory prezydenckie. Polityczny kontekst mrożenia cen energii
Ceny Energii
O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty
Ceny Energii
Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd
Ceny Energii
PGE zaproponuje nowe taryfy na prąd. Liczy na rekompensaty
Ceny Energii
Spółki energetyczne nie zapłacą za mrożenie cen energii. Jest deklaracja rządu
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?