Rachunek za prąd w 2023 roku bez szczegółów co i za ile

W 2023 r. zawieszony będzie obowiązek nałożony na firmy sprzedające energię elektryczną dotyczący informowania o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców w finalnych rachunku za prąd. Ustawodawca tłumaczy to mrożeniem cen energii.

Publikacja: 27.12.2022 17:02

Rachunek za prąd w 2023 roku bez szczegółów co i za ile

Foto: Adobe Stock

Takie zmiany wynikają z projektu nowego rozporządzenia taryfowego (ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) przygotowanego przez ministerstwo klimatu i środowiska. Zgodnie z projektem sprzedawcy prądu nie będą musieli informować klientów o strukturze ceny energii im dostarczanej od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W ocenie skutków regulacji (OSR) czytamy że, konieczność zmiany rozporządzenia wynika z wprowadzenia czasowych, wyjątkowych rozwiązań w zakresie cen energii elektrycznej i taryfowania energii elektrycznej w 2023 r. Przypomniano, że w październiku br. weszły w życie przepisy ustaw dotyczące wysokości ceny prądu dla m.in. gospodarstw domowych w 2023 r.

W przyszłym roku dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną jest zobowiązane stosować ceny równe cenom zawartym w taryfie obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r. dla poszczególnych grup taryfowych do określonych limitów zużycia energii elektrycznej. Po przekroczeniu limitów zużycia dedykowanym odbiorcom w gospodarstwach domowych stosowana będzie cen maksymalna w wysokości 693 zł/MWh. "Oznacza to, że ceny energii elektrycznej zostały ustalone w przepisach prawa i w związku z tym w 2023 r. ceny energii elektrycznej zatwierdzane przez prezesa URE w taryfach na 2023 r. nie będą miały zastosowania do odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych" – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj więcej

Co trzeci Polak ogranicza używanie elektrycznych urządzeń

Zdaniem resortu, przedsiębiorstwa obrotu realizując obowiązek informowania o strukturze kosztów wynikający rozporządzenia taryfowego, informowałyby odbiorców o strukturze kosztów składających się na cenę energii elektrycznej, która w 2023 r. nie będzie miała zastosowania do tych odbiorców w związku z obowiązkiem mrożenia cen. Mimo nowych taryf wydanych przez prezesa URE, cena pozostaje nadal ta sama. „W takim przypadku informacja o strukturze kosztów przedstawiana odbiorcom energii elektrycznej byłaby informacją nieprecyzyjną, która mogłaby wprowadzać odbiorców w błąd" – podkreśla ustawodawca.

W związku z nadzwyczajną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz przyjętymi przez ustawodawcę środkami mającymi chronić niektórych odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem cen energii elektrycznej, w ocenie projektodawcy zasadnym jest zawieszenie w 2023 r. obowiązku nałożonego na przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną w zakresie informowania o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców".

Takie zmiany wynikają z projektu nowego rozporządzenia taryfowego (ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) przygotowanego przez ministerstwo klimatu i środowiska. Zgodnie z projektem sprzedawcy prądu nie będą musieli informować klientów o strukturze ceny energii im dostarczanej od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W ocenie skutków regulacji (OSR) czytamy że, konieczność zmiany rozporządzenia wynika z wprowadzenia czasowych, wyjątkowych rozwiązań w zakresie cen energii elektrycznej i taryfowania energii elektrycznej w 2023 r. Przypomniano, że w październiku br. weszły w życie przepisy ustaw dotyczące wysokości ceny prądu dla m.in. gospodarstw domowych w 2023 r.

Ceny Energii
Spółki bez rekompensat? Kurs Taurona spada, a inne resorty krytykują projekt
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ceny Energii
Ministra Hennig-Kloska: Bon energetyczny ma złagodzić podwyżkę ceny prądu
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd to „wejście do kasyna i niepewność". Niepokój sprzedawców
Ceny Energii
Ceny prądu mrożone nie tylko dla gospodarstw domowych. Jest projekt ustawy
Ceny Energii
Ile zapłacimy za prąd. Prezes URE podał prawdopodobną cenę