Rachunek za prąd w 2023 roku bez szczegółów co i za ile

W 2023 r. zawieszony będzie obowiązek nałożony na firmy sprzedające energię elektryczną dotyczący informowania o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców w finalnych rachunku za prąd. Ustawodawca tłumaczy to mrożeniem cen energii.

Publikacja: 27.12.2022 17:02

Rachunek za prąd w 2023 roku bez szczegółów co i za ile

Foto: Adobe Stock

Takie zmiany wynikają z projektu nowego rozporządzenia taryfowego (ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) przygotowanego przez ministerstwo klimatu i środowiska. Zgodnie z projektem sprzedawcy prądu nie będą musieli informować klientów o strukturze ceny energii im dostarczanej od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W ocenie skutków regulacji (OSR) czytamy że, konieczność zmiany rozporządzenia wynika z wprowadzenia czasowych, wyjątkowych rozwiązań w zakresie cen energii elektrycznej i taryfowania energii elektrycznej w 2023 r. Przypomniano, że w październiku br. weszły w życie przepisy ustaw dotyczące wysokości ceny prądu dla m.in. gospodarstw domowych w 2023 r.

W przyszłym roku dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną jest zobowiązane stosować ceny równe cenom zawartym w taryfie obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r. dla poszczególnych grup taryfowych do określonych limitów zużycia energii elektrycznej. Po przekroczeniu limitów zużycia dedykowanym odbiorcom w gospodarstwach domowych stosowana będzie cen maksymalna w wysokości 693 zł/MWh. "Oznacza to, że ceny energii elektrycznej zostały ustalone w przepisach prawa i w związku z tym w 2023 r. ceny energii elektrycznej zatwierdzane przez prezesa URE w taryfach na 2023 r. nie będą miały zastosowania do odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych" – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj więcej

Co trzeci Polak ogranicza używanie elektrycznych urządzeń

Zdaniem resortu, przedsiębiorstwa obrotu realizując obowiązek informowania o strukturze kosztów wynikający rozporządzenia taryfowego, informowałyby odbiorców o strukturze kosztów składających się na cenę energii elektrycznej, która w 2023 r. nie będzie miała zastosowania do tych odbiorców w związku z obowiązkiem mrożenia cen. Mimo nowych taryf wydanych przez prezesa URE, cena pozostaje nadal ta sama. „W takim przypadku informacja o strukturze kosztów przedstawiana odbiorcom energii elektrycznej byłaby informacją nieprecyzyjną, która mogłaby wprowadzać odbiorców w błąd" – podkreśla ustawodawca.

W związku z nadzwyczajną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz przyjętymi przez ustawodawcę środkami mającymi chronić niektórych odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem cen energii elektrycznej, w ocenie projektodawcy zasadnym jest zawieszenie w 2023 r. obowiązku nałożonego na przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną w zakresie informowania o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców".

Takie zmiany wynikają z projektu nowego rozporządzenia taryfowego (ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) przygotowanego przez ministerstwo klimatu i środowiska. Zgodnie z projektem sprzedawcy prądu nie będą musieli informować klientów o strukturze ceny energii im dostarczanej od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W ocenie skutków regulacji (OSR) czytamy że, konieczność zmiany rozporządzenia wynika z wprowadzenia czasowych, wyjątkowych rozwiązań w zakresie cen energii elektrycznej i taryfowania energii elektrycznej w 2023 r. Przypomniano, że w październiku br. weszły w życie przepisy ustaw dotyczące wysokości ceny prądu dla m.in. gospodarstw domowych w 2023 r.

Ceny Energii
Ceny prądu i gazu na giełdzie spadły kilkukrotnie, a podwyżki i tak będą
Ceny Energii
Cenowy koszmar biznesu powoli przechodzi do przeszłości. Energia tanieje
Ceny Energii
Spółki energetyczne poniosą ciężar obniżki cen energii
Ceny Energii
Mrożenie cen energii popłaca. Spółki Skarbu Państwa zyskują, a miały dopłacać
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Ceny Energii
Europa szykuje się do zimy. Jest lepiej niż przed rokiem
Ceny Energii
Rząd ma projekt mrożenia cen prądu. Moskwa: Są cztery scenariusze