Węgiel na świecie tanieje, ale jeszcze nie w Polsce

Mimo nawet kilkunastoprocentowych spadków cen węgla na świecie, na polskim rynku węgla jeszcze tego nie widać. Pod koniec 2022 r. dla przykładu ciepłownie musiały zapłacić kolejny raz więcej. Dane za cały 2022 r. wskazują, że surowiec dla elektrowni podrożał o ponad 60 proc. zaś dla ciepłowni nawet o 160 proc. rok do roku.

Publikacja: 02.02.2023 09:25

Węgiel na świecie tanieje, ale jeszcze nie w Polsce

Foto: Bloomberg

Dla elektrowni taniej…

Ceny węgla energetycznego dla elektrowni spadają. Jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu, cena węgla dla elektrowni (PSCMI1) wyniosła w grudniu 2022 r. 513,19 zł/t (24,1 zł/GJ) to spadek o 6,9 proc. względem listopada. W porównaniu z grudniem 2021 r. to jednak cena i tak była wyższa o 102,5 proc.

…dla ciepłowni drożej

Cena węgla energetycznego dla ciepłowni (Indeks PSCMI2) rośnie. W grudniu 2022 r. ceny wzrosły o 4,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i kształtowały się na poziomie 1 091,66 zł/t (w ujęciu jakościowym 43,79 zł/GJ). W porównaniu z grudniem 2021 r. wynik ten jest wyższy o 212 proc.

Czytaj więcej

Węglowa zagadka. Czy starczy chętnych?

Podwyżki o kilkadziesiąt procent

Ceny węgla w kraju podążą za trendem światowym, ale ze znacznym opóźnieniem. Grudzień przyniósł spadek cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA spadły o 22,5 proc. w porównaniu do grudnia 2022 r. To wciąż cena wyższa o 74,5 proc. niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w grudniu 2022 r. wyniosły: PSCMI1 – 137,02 dol./t, PSCMI2 – 248,84 dol./t.

Patrząc zbiorczo na całościowe dane za 2022 r. indeks węgla dla elektrowni wynosił 406,13 zł/t (19,00 zł/GJ). To o 63,4 proc. więcej niż w 2021 r. i o 52,9 proc. niż dwa lata wcześniej. Indeks węgla dla ciepłowni w 2022 r. wypracował poziom 786,78 zł/t (32,11 zł/GJ). To o 162,5 proc. więcej niż w 2021 r. i o 148,6 proc. niż dwa lata wcześniej.

Czytaj więcej

Brytyjski think tank: Spalanie paliw kopalnych w UE mocno spadnie

„Prezentowane dla grudnia 2022 r. wielkości miesięcznych indeksów PSCMI1 i PSCMI2 ponownie wykazują wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy. Jest to związane z procesem renegocjacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy węgla pod względem jego wartości, które część spółek Węglowych przeprowadziła w związku z sytuacją na rynku węgla” – tłumaczy w komentarzu katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu. Efektem był szereg korekt wcześniej wystawionych faktur. Jak tłumaczy ARP, wartość tych korekt została ujęta w zapisach księgowych dotyczących również grudnia. Spowodowało to wzrost wartości sprzedanego węgla, przy wolumenie dotyczącym wyłącznie tego miesiąca. W konsekwencji nastąpił wzrost, wyliczanej na ich podstawie, średniej ceny zbytu. Analiza przekazanych przez Spółki Węglowe dodatkowych danych o wartości sprzedanego węgla pozwoliła stwierdzić, że wartość sortymentów miałowych sprzedanego węgla wzrosła przez korekty. Bez uwzględnienia tych korekt wartość indeksów wynosiłaby odpowiednio: 511,08 zł/t dla elektrowni oraz 1 091,71 zł/t. dla ciepłowni.

Dla elektrowni taniej…

Ceny węgla energetycznego dla elektrowni spadają. Jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu, cena węgla dla elektrowni (PSCMI1) wyniosła w grudniu 2022 r. 513,19 zł/t (24,1 zł/GJ) to spadek o 6,9 proc. względem listopada. W porównaniu z grudniem 2021 r. to jednak cena i tak była wyższa o 102,5 proc.

Pozostało 89% artykułu
Węgiel
Niemcy nie odejdą wcześniej od węgla. Koniec lat 30 pozostaje w mocy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Węgiel
Górnictwo znów na minusie, a zgody na pomoc nadal nie ma
Węgiel
Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej: Wbrew niektórym jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem
Węgiel
Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później
Węgiel
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów