Dla elektrowni taniej…

Ceny węgla energetycznego dla elektrowni spadają. Jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu, cena węgla dla elektrowni (PSCMI1) wyniosła w grudniu 2022 r. 513,19 zł/t (24,1 zł/GJ) to spadek o 6,9 proc. względem listopada. W porównaniu z grudniem 2021 r. to jednak cena i tak była wyższa o 102,5 proc.

…dla ciepłowni drożej

Cena węgla energetycznego dla ciepłowni (Indeks PSCMI2) rośnie. W grudniu 2022 r. ceny wzrosły o 4,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i kształtowały się na poziomie 1 091,66 zł/t (w ujęciu jakościowym 43,79 zł/GJ). W porównaniu z grudniem 2021 r. wynik ten jest wyższy o 212 proc.

Czytaj więcej

Węglowa zagadka. Czy starczy chętnych?

Podwyżki o kilkadziesiąt procent

Ceny węgla w kraju podążą za trendem światowym, ale ze znacznym opóźnieniem. Grudzień przyniósł spadek cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA spadły o 22,5 proc. w porównaniu do grudnia 2022 r. To wciąż cena wyższa o 74,5 proc. niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w grudniu 2022 r. wyniosły: PSCMI1 – 137,02 dol./t, PSCMI2 – 248,84 dol./t.

Patrząc zbiorczo na całościowe dane za 2022 r. indeks węgla dla elektrowni wynosił 406,13 zł/t (19,00 zł/GJ). To o 63,4 proc. więcej niż w 2021 r. i o 52,9 proc. niż dwa lata wcześniej. Indeks węgla dla ciepłowni w 2022 r. wypracował poziom 786,78 zł/t (32,11 zł/GJ). To o 162,5 proc. więcej niż w 2021 r. i o 148,6 proc. niż dwa lata wcześniej.

Czytaj więcej

Brytyjski think tank: Spalanie paliw kopalnych w UE mocno spadnie

„Prezentowane dla grudnia 2022 r. wielkości miesięcznych indeksów PSCMI1 i PSCMI2 ponownie wykazują wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy. Jest to związane z procesem renegocjacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy węgla pod względem jego wartości, które część spółek Węglowych przeprowadziła w związku z sytuacją na rynku węgla” – tłumaczy w komentarzu katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu. Efektem był szereg korekt wcześniej wystawionych faktur. Jak tłumaczy ARP, wartość tych korekt została ujęta w zapisach księgowych dotyczących również grudnia. Spowodowało to wzrost wartości sprzedanego węgla, przy wolumenie dotyczącym wyłącznie tego miesiąca. W konsekwencji nastąpił wzrost, wyliczanej na ich podstawie, średniej ceny zbytu. Analiza przekazanych przez Spółki Węglowe dodatkowych danych o wartości sprzedanego węgla pozwoliła stwierdzić, że wartość sortymentów miałowych sprzedanego węgla wzrosła przez korekty. Bez uwzględnienia tych korekt wartość indeksów wynosiłaby odpowiednio: 511,08 zł/t dla elektrowni oraz 1 091,71 zł/t. dla ciepłowni.