PGNiG i JSW planują wspólne wydobywanie metanu ze złóż węgla

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i Jastrzębska Spółka Węglowa będą współpracować między innymi przy projektach pozyskania metanu ze złóż węgla – podał w środę PGNiG.

Publikacja: 22.03.2017 17:39

PGNiG i JSW planują wspólne wydobywanie metanu ze złóż węgla

Foto: Bloomberg

W środę w Warszawie spółki podpisały list intencyjny. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy w pięciu obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki mają też realizować wspólnie projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

„Wspólne projekty przyczynią się do wzrostu wartości firm poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, najlepszych kompetencji i unikalnych umiejętności grup kapitałowych oraz wchodzących w ich skład wyspecjalizowanych spółek” – podkreślił Daniel Ozon, p. o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zdaniem Ozona zakres planowanych działań wpisuje się w tworzoną strategię JSW na lata 2018-2030. Deklarowanym celem strategii ma być budowanie pozycji spółki jako europejskiego lidera w swojej branży odpornego na wahania rynku. Prezes powiedział, że zainicjowana współpraca będzie skutkować „konkretnymi rozwiązaniami, na których skorzystają nie tylko sygnatariusze listu, ale także społeczeństwo i krajowa gospodarka”.

W niektórych obszarach spółki już ze sobą kooperują. Przykładem takich działań jest model współpracy między Jastrzębską Spółką Węglową a należącą do GK PGNiG Spółką Energetyczną „Jastrzębie”.

„SEJ świadczy usługi przemysłowego outsourcingu energetycznego dla JSW” – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak. Jak dodał, zgodnie z przyjętą niedawno nową strategią część planowanych nakładów inwestycyjnych spółka zamierza przeznaczyć na projekty związane z pozyskaniem metanu z obecnych i przyszłych obszarów eksploatacji węgla kamiennego.

„Odzyskany gaz chcielibyśmy zagospodarować na cele energetyczne. W sferze naszych zainteresowań pozostaje również gaz koksowniczy” – dodał.

Strony zadeklarowały wypracowanie „jasnych i przejrzystych zasad współpracy w każdym obszarze, uwzględnianie zasad poszanowania środowiska oraz możliwość tworzenia i realizacji potencjalnych projektów z obszaru badań i rozwoju”.

„Zakładamy powołanie zespołów eksperckich, których zadaniem będzie uszczegółowienie wymienionych w liście intencyjnym obszarów współdziałania. Przygotowane zostaną rekomendacje działań z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań dla spółek. Będzie to solidna podstawa do konkretnych decyzji biznesowych” – dodał Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG Termika.

Według PGNiG na współpracy spółek zyska również skarb państwa będący ich głównym akcjonariuszem i stroną zainteresowaną sukcesywnym ograniczaniem negatywnego oddziaływania sektora wydobywczego na środowisko. Jako jeden ze sposobów pozwalających to osiągnąć wymieniany jest rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii przetwarzania i wykorzystania węgla, gazu ziemnego, metanu oraz gazu koksowniczego.

W środę w Warszawie spółki podpisały list intencyjny. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy w pięciu obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki mają też realizować wspólnie projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

„Wspólne projekty przyczynią się do wzrostu wartości firm poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, najlepszych kompetencji i unikalnych umiejętności grup kapitałowych oraz wchodzących w ich skład wyspecjalizowanych spółek” – podkreślił Daniel Ozon, p. o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Węgiel
Największy producent energii wybrał doradcę przy wydzieleniu węgla z energetyki
Węgiel
Kiepski węgiel z importu zalega w portach. Zgubna decyzja dla polskiego rynku
Węgiel
JSW sięgnie po rezerwy? Słaba koniunktura zmusza do działań
Węgiel
JSW może sięgnąć po fundusz na trudne czasy. Dywidendy prędko nie będzie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Węgiel
JSW ze stratą niewidzianą od trzech lat. Firma chce poprawić rentowność
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał