Prezes JSW znów na wylocie. Do trzech razy sztuka?

Na 10 stycznia zwołano radę nadzorczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która ma się zająć zmianami w zarządzie – ustaliła Rzeczpospolita i Parkiet. To będzie już trzecia próba odwołania prezesa Daniela Ozona. Tym razem poszło o… składowisko odpadów pogórniczych.

Publikacja: 04.01.2019 10:55

Prezes JSW znów na wylocie. Do trzech razy sztuka?

Foto: energia.rp.pl

O narastającym napięciu między prezesem JSW a szefową rady nadzorczej i jednym z wiceprezesów spółki pisaliśmy dwa tygodnie temu https://www.parkiet.com/Surowce-i-paliwa/312229990-We-wladzach-JSW–znow-jest-niespokojnie.html
Ujawniliśmy wówczas, że stanowisko Daniela Ozona znów jest zagrożone. Z pisma datowanego na 3 stycznia, do którego dotarliśmy, wynika, że rada nadzorcza zbierze się w najbliższy czwartek 10 stycznia. Rada ma dokonać zmian w zarządzie. Spółka kontrolowana jest przez Skarb Państwa, a nadzór nad nią sprawuje minister energii.
Nadzór ma w czwartek wysłuchać też wyjaśnień zarządu, w związku z wewnętrznym sporem dotyczącym przetargu na usługi realizowane w składowisku odpadów pogórniczych przy kopalni Borynia – Zofiówka – Jastrzębie. Z pism, do których dotarliśmy wynika, że zastępca prezesa ds. finansowych Robert Ostrowski sugeruje, że pozostali członkowie zarządu chcieli zawrzeć umowę na wykonanie tego typu usług z szeregiem nieprawidłowości, narażając spółkę na wielomilionowe straty. W odpowiedzi na te oskarżenia pozostali członkowie zarządu JSW podjęli uchwałę, w której informują o „nieprawdziwym i zniesławiającym” charakterze prezentowanego przez Ostrowskiego stanowiska i stwierdził nienależyte wykonanie kontraktu menadżerskiego przez wiceprezesa ds. finansowych, uzasadniając to zatajeniem przez Ostrowskiego własnych zastrzeżeń do projektu decyzji zarządu w sprawie usług na składowisku Pochwacie.
O trudnych relacjach między prezesem JSW Danielem Ozonem a ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim piszemy od kilku miesięcy. Rada nadzorcza JSW już dwukrotnie miała w planach odwołanie Ozona, ale ostatecznie po medialnej burzy wycofywała się z tych pomysłów. Punktem zapalnym była m.in. sprawa audytu prowadzonego w spółce pod przewodnictwem Andrzeja Burskiego, zatrudnionego w Ministerstwie Energii. Z ekspertyzy prawnej, o którą już wcześniej postarały się spółki z udziałem Skarbu Państwa wynika, że o ile samo ustanowienie zespołu audytu jest dopuszczalne, o tyle poważne zastrzeżenia budzi sposób i cel powołania jednocześnie z nim grupy zewnętrznych ekspertów będących pracownikami resortu energii. Wątpliwości miała też Komisja Nadzoru Finansowego, która zwróciła się do JSW o wyjaśnienie, na jakiej podstawie spółka przekazuje Andrzejowi Burskiemu informacje.
O konflikcie w spółce mówią też górniczy związkowcy, którzy wysłali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Przekonują w nim, że szefowa rady nadzorczej Haliną Buk w ich ocenie działa na szkodę JSW przez politykę konfrontacji z zarządem. Zaapelowali do premiera, by przejął on nadzór właścicielski nad JSW, co wiązałoby się także ze zmianami personalnymi w radzie.
Pozostało 100% artykułu
Węgiel
Odchodzący rząd chce wesprzeć górnictwo sporą kwotą
Węgiel
Kiedy skończy się era węgla w polskiej energetyce? Padły realne daty
Węgiel
Ceny węgla przytłaczają PGE
Węgiel
Rolnicy i kopalnie zarobią na dwutlenku węgla
Węgiel
Górniczy gigant może dostać więcej czasu na spłatę długów
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości