Połączenie nastąpi poprzez przejęcie PGE Energia Natury Kappa, PGE Energia Natury Bukowo, PGE Energia Natury Karnice, oraz PGE Energia Natury Olecko przez PGE EO. Plan połączenia został uzgodniony pomiędzy PGE EO, a zarządami spółek przejmowanych. Spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji.

Celem połączenia spółek jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej.