Orlen Paliwa z nowym prezesem i członkami zarządu

Spółka Orlen Paliwa z grupy PKN Orlen ma nowego prezesa i dwóch nowych członków zarządu.

Publikacja: 07.04.2016 16:56

Orlen Paliwa z nowym prezesem i członkami zarządu

Foto: materiały prasowe

Szefem spółki został Jarosław Tyc, który w latach 1999-2002 był wiceprezesem płockiego koncernu. Jednym z nowych członków zarządu Orlen Paliwa został b. poseł PiS Adam Rogacki.

Skład nowego zarządu Orlen Paliwa został opublikowany na stronie internetowej spółki. Drugim nowym członkiem zarządu jest tam Piotr Śladowski, ostatnio prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie pod Płockiem (Mazowieckie).

Zmiany w zarządzie Orlen Paliwa oznaczają, że dotychczasowy dwuosobowy skład został rozszerzony do pięciu osób. W zarządzie spółki pozostali: Michał Kawczyński – członek zarządu ds. finansowych oraz Jerzy Kralski – członek zarządu ds. operacyjnych i rozwoju.

Do chwili nadania tej depeszy biuro prasowe PKN Orlen nie odpowiedziało na pytania PAP, dotyczące nowego składu zarządu Orlen Paliwa oraz trybu i powodów jego rozszerzenia.

Nowy prezes Orlen Paliwa Jarosław Tyc jest absolwentem wydziału telekomunikacji na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej, zarządzania, a także zarządzania wartością firmy. W latach 1998-99 był wiceprezesem ds. rynku pracy w Krajowym Urzędzie Pracy, a w latach 1999-2000 wiceprezesem – dyrektorem ds. pracowniczych i restrukturyzacji w PKN Orlen. Następnie do 2002 r. był wiceprezesem – dyrektorem ds. handlu detalicznego w płockim koncernie. Tyc w latach 2002-09 był związany z grupą Saint Gobain, a w 2009 r. został prezesem, współwłaścicielem spółki Mammo-Med, zakładu opieki zdrowotnej, specjalizującego się w mammografii mobilnej.

Nowy członek zarządu Orlen Paliwa Adam Rogacki to absolwent wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. był posłem PiS, w tym członkiem sejmowej Komisji gospodarki oraz Komisji administracji i spraw wewnętrznych, a także wiceprzewodniczącym Komisji administracji i cyfryzacji. Jak podkreśla spółka Orlen Paliwa, Rogacki „posiada doświadczenie w zarządzaniu prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz w organach spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Według zamieszczonej tam noty biograficznej „prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania”.

Rogacki to obok Mariusza A. Kamińskiego i Adama Hofmana jeden z uczestników wyjazdu w 2014 r. na posiedzenie komisji zagadnień prawnych i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Madrycie. Posłowie pobrali z sejmowej kasy pieniądze – tzw. kilometrówkę na podróż samochodami, ale do stolicy Hiszpanii ostatecznie udali się tanimi liniami lotniczymi. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie uznając, że w sprawie nie doszło do oszustwa na szkodę Kancelarii Sejmu. Wszyscy trzej ówcześni posłowie, usunięci z PiS, twierdzili, że działali zgodnie z prawem.

W lutym tego roku Rogacki został powołany do rady nadzorczej spółki PL.2012+

Drugi nowy członek zarządu Orlen Paliwa to Piotr Śladowski, absolwent wydziału organizacji i zarządzania Politechniki Łódzkiej w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był on także stypendystą na University of Central England w Birmingham (Wlk. Brytania). Śladowski, jak podaje spółka Orlen Paliwa, od 2005 r. jest wykładowcą Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku. W latach 1999-2006 prowadził własną działalność handlową. Następnie był m.in. wiceprezesem w spółce Inwestycje Miejskie w Płocku odpowiadając za pion nadzoru i analiz oraz pion planowania i strategii. W 2014 r. został wiceprezesem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach pod Płockiem, a od marca 2015 r. był prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie.

Orlen Paliwa z siedzibą w Widełce to największy w Polsce podmiot multifuels prowadzący sprzedaż dla odbiorców hurtowych benzyny, oleju napędowego i grzewczego, a także gazów: propan i butan oraz mieszaniny propan-butanu, czyli LPG. Spółka działa od 1996 r., wcześniej m.in. pod nazwą Orlen PetroCentrum, a od 2012 r. jako Orlen Paliwa, wówczas z siedzibą w Płocku. W 2015 r. nastąpiło połączenie Orlen Paliwa ze spółką Orlen Gaz, także z grupy kapitałowej PKN Orlen. Połączenie argumentowano m.in. „dalszą optymalizacją hurtowego kanału sprzedaży paliw”.

Szefem spółki został Jarosław Tyc, który w latach 1999-2002 był wiceprezesem płockiego koncernu. Jednym z nowych członków zarządu Orlen Paliwa został b. poseł PiS Adam Rogacki.

Skład nowego zarządu Orlen Paliwa został opublikowany na stronie internetowej spółki. Drugim nowym członkiem zarządu jest tam Piotr Śladowski, ostatnio prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie pod Płockiem (Mazowieckie).

Pozostało 90% artykułu
Surowce i Paliwa
Hubert Kamola, prezes Grupy Azoty Puławy: Azoty chcą rosnąć szybciej niż rynek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Surowce i Paliwa
Popyt na ropę wzrośnie mimo transformacji
Surowce i Paliwa
Te paliwa jeszcze długo będą potrzebne
Surowce i Paliwa
Były zarząd Azotów nie otrzymał absolutorium. Rosły straty i wydatki na PR
Surowce i Paliwa
Nieoczekiwany efekt sankcji: Rosja importuje z Indii… aluminium