Zagrożona jest spłata przez nią 7 mld dolarów długów. Spółka porozumiała się już jednak z częścią wierzycieli w sprawie restrukturyzacji 2,5 mld dolarów zadłużenia.

Do grona największych wierzycieli Chesapeake Energy należą fundusze Franklin Resources i Fidelity. Spółka nadal będzie prowadziła operacje wydobywcze, ale w mocno ograniczonym zakresie.

""

Wydobycie gazu łupkowego w Teksasie/Bloomberg

energia.rp.pl

Chesapeake Energy została założona w 1989 r. Była jedną z pierwszych firm, które zastosowały technologię szczelinowania hydraulicznego do wydobywania gazu łupkówego. W zeszłej dekadzie stała się jednym z głównych graczy na amerykańskim rynku gazu. W najlepszym okresie swojej działalności wydobywała gaz ze 175 szybów w USA. Spółka jednak mocno się zadłużyła a tegoroczne załamanie cen energii było dla niej wielkim ciosem. Słaba koniunktura na rynku ropy i gazu może się przełożyć na falę bankructw w amerykańskiej branży wydobywczej