Zainteresowani mają czas ma zgłoszenie kandydatur do końca grudnia. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 5 stycznia, a rozmowy trwać mają do 10 stycznia.

Jak wynika z ogłoszenia, w konkursie preferowani będą kandydaci z doświadczeniem na stanowisku członka zarządu w spółkach z branży energetycznej oraz tacy, którzy mają doświadczenie na stanowisku członka zarządu w spółkach notowanych na GPW. Preferowani będą również kandydaci z tytułem doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, dyplomem MBA oraz tacy, którzy ukończone studia podyplomowe w zakresie: prawa, zarządzania, finansów lub techniczne.

Obecnie prezesem Enei jest Krzysztof Zamasz, a wiceprezesami – Grzegorz Kinelski (ds. handlowych), Dalida Gepfert (ds. finansowych) oraz Paweł Orlof (ds. korporacyjnych).

Z naszych informacji wynika, że członkowie zarządu jeszcze nie podjęli decyzji, czy będą startować w konkursie na zarząd kolejnej kadencji.