Wiatraki: Tauron dogadał się z Eneą

Tauron i Enea podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy zwiększaniu mocy odnawialnych i finansowaniu transakcji kupna kolejnych aktywów wiatrowych.

Publikacja: 02.07.2015 14:49

Wiatraki: Tauron dogadał się z Eneą

Foto: Bloomberg

Spółki powołają zespoły robocze, których zadaniem będzie opracowanie założeń dotyczących współpracy, w tym w szczególności harmonogramu działań oraz modelu finansowego korzystnego dla obu stron. Decyzje biznesowe mają być podejmowane na podstawie wyników tych analiz.

Wcześniej Tauron podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania negocjacji z funduszem Marguerite, który był zainteresowany kupnem większościowych udziałów w wiatrakowej spółce-córce koncernu (Marselwind). Jako powód podano istotną zmianę warunków rynkowych transakcji, a w szczególności niski bieżący poziom cen tzw. zielonych certyfikatów i energii elektrycznej oraz przewidywania co do wysokości tych cen w przyszłości. Tym samym potwierdziły się nasze informacje, że katowicka spółka nie mogąc sprzedać tych aktywów po oczekiwanej cenie (równej co najmniej wartości księgowej ok 1,2 mld zł) nie jest już tak chętna do rpzeprowadzenia tej transakcji.

Jak pisaliśmy ostatnio fundusz postawił spółce warunek wysokiej stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu po stronie Taurona większości ryzyk związanych ze zmiennością cen energii i certyfikatów.

– Projekt jest dla nas istotny, dlatego przystępujemy do negocjacji z nowym partnerem w oparciu o zasadniczo odmienne od poprzednich założenia transakcji. Rozważymy z pewnością różne warianty współpracy, w oparciu o symetryczny podział ryzyka pomiędzy partnerami – powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Lubera, prezes Taurona.

Z kolei prezes Enei Krzysztof Zamasz dodał: – Wola współdziałania z Tauronem wpisuje się w naszą strategię korporacyjną, która zakłada rozwój źródeł odnawialnych, zwłaszcza farm wiatrowych. Intensywnie poszukujemy okazji rynkowych, by docelowo zwiększyć udział OZE w naszym portfelu.

W spółce Marselwind skupione są fary wiatrowe Taurona o mocy ponad 180 MW. Z kolei w portfelu poznańskiej spółki znajdują się dziś farmy o łącznej mocy 56 MW. Ale w budowie jest kolejne 15 MW w Baczynie. Oprócz tego spółka prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące kupna kolejnych elektrowni wiatrowych. Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli zarządu Enei wynikało, że spółka analizuje ewentualny zakup farm o łącznej mocy 197 MW.

Spółki powołają zespoły robocze, których zadaniem będzie opracowanie założeń dotyczących współpracy, w tym w szczególności harmonogramu działań oraz modelu finansowego korzystnego dla obu stron. Decyzje biznesowe mają być podejmowane na podstawie wyników tych analiz.

Wcześniej Tauron podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania negocjacji z funduszem Marguerite, który był zainteresowany kupnem większościowych udziałów w wiatrakowej spółce-córce koncernu (Marselwind). Jako powód podano istotną zmianę warunków rynkowych transakcji, a w szczególności niski bieżący poziom cen tzw. zielonych certyfikatów i energii elektrycznej oraz przewidywania co do wysokości tych cen w przyszłości. Tym samym potwierdziły się nasze informacje, że katowicka spółka nie mogąc sprzedać tych aktywów po oczekiwanej cenie (równej co najmniej wartości księgowej ok 1,2 mld zł) nie jest już tak chętna do rpzeprowadzenia tej transakcji.

Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii