PKN Orlen sfinalizował zakup Unipetrolu

Bloomberg

W wyniku wezwania płocki koncern zwiększył zaangażowanie w czeskiej spółce z prawie 63 proc. do ponad 96 proc. Wydał na ten cel około 3,5 mld zł.

PKN Orlen w ramach wezwania nabył prawie 56,3 mln akcji Unipetrolu. Pakiet ten daje ponad 31-proc. udział w kapitale i głosach czeskiej firmy. W ramach transakcji rozliczono 826 zleceń sprzedaży od osób fizycznych oraz 126 zleceń od osób prawnych. Cena za jeden walor wyniosła 380 koron. W efekcie PKN Orlen wydał na nabycie papierów Unipetrolu około 3,5 mld zł. Zapłata nastąpiła gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Polski koncern zapewnia, że po przeprowadzonej transakcji jego dług netto pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien mieć wpływu na zmianę oceny ratingowej.

Obecnie płocki koncern posiada ponad 170,5 mln akcji czeskiej firmy, stanowiących ponad 94 proc. jej kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu. PKN Orlen zapowiedział, że wszelkie kolejne decyzje dotyczące walorów Unipetrolu pozostających w obrocie na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będą publikowane w raportach bieżących. Chodzi zwłaszcza o przeprowadzenie przymusowego wykupu pozostałych papierów, co zostało zapowiedziane przed ogłoszeniem wezwania. Decyzja w tej sprawie wymaga oddzielnej decyzji korporacyjnej, która jeszcze nie została podjęta.

PKN Orlen informuje, że wzmocnienie pozycji w akcjonariacie największego w Czechach koncernu rafineryjno-petrochemicznego jest zgodne ze strategią koncernu zakładającą m.in. integrację aktywów rafineryjnych, wydłużenie łańcucha wartości w petrochemii oraz rozwój sieci detalicznej. Ma ono umożliwić efektywniejsze wykorzystywanie synergii w ramach grupy i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

W skład Unipetrolu wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (400 obiektów) oraz firma Spolana, jedyny tamtejszy producent PCW (polichlorek winylu) i kaprolaktamu. Duże znaczenie ma też część petrochemiczna zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa w historii Czech inwestycja petrochemiczna, czyli budowa instalacji do produkcji polietylenu.

Mogą Ci się również spodobać

PGNiG dokonało dużych odpisów

Ubiegłoroczne wyniki grupy okazały się słabsze od oczekiwanych. W tym roku mogą być jeszcze ...

Budowa gazociągu Nord Stream 2 coraz mniej pewna

Rosjanie i ich zachodnioeuropejscy partnerzy mogą mieć poważny problem z inwestycją. Nieoczekiwanie prawną barierę ...

Sukces emisji PKN Orlen

Inwestorzy złożyli zapisy na prawie 4,3 mln obligacji detalicznych serii A płockiego koncernu. Tymczasem ...

Ceny prądu i paliw szybko spadają

Energia dla konsumentów jest dziś najtańsza od 2010 r. Jest nadzieja na więcej, bo ...

Spadną rachunki za gaz

URE obniżyło taryfy dla wszystkich grup odbiorców błękitnego paliwa w Polsce. Najwięcej spadły rachunki ...

Szansa dla reform Muhammada

Pomiędzy selfie z kolejnymi przywódcami krajów Azji, król Arabii Saudyjskiej Salman podpisuje umowy m. ...