Firmy domagają się wsparcia produkcji biometanu

Postulują m.in. o wprowadzenie w naszym kraju istotnych zmian legislacyjnych oraz jasnej i długoterminowej strategii na rzecz rozwoju rynku biometanu.

Publikacja: 12.03.2024 17:28

Firmy domagają się wsparcia produkcji biometanu

Firmy domagają się wsparcia produkcji biometanu

Foto: Adobe Stock

Polska Organizacja Biometanu domaga się od ministra klimatu i środowiska dalszej aktualizacji tzw. krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) oraz pilnego wdrożenia postulatów legislacyjnych dotyczących rozwoju produkcji biometanu w Polsce. Członkowie POB szacują wartość swoich inwestycji w projekty związane z wytwarzaniem tego gazu, w perspektywie do 2030 r., na poziomie co najmniej 17,5 mld zł. Widzą też możliwość produkcji nawet 2 mld m sześc. biometanu rocznie.

Czytaj więcej

W gospodarce rośnie popyt na zielone paliwa

Produkcja biometanu potrzebuje wsparcia

„Aby zrealizować te cele potrzebne są jednak istotne zmiany legislacyjne oraz zagwarantowanie branży czytelnej i długoterminowej państwowej strategii na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce w dokumentach typu KPEiK i PEP2040. Inwestorzy potrzebują wsparcia ze strony nowego rządu, stabilności i jasnych reguł działania” - przekonuje w komunikacie prasowym Michał Tarka, dyrektor generalny POB.

W związku z tym organizacja postuluje m.in. o wpisanie do KPEiK celu produkcji biometanu w 2030 r. na poziomie 2 mld m sześc. i uwzględnienie konkretnych jego ilości, jako paliwa transformacji energetycznej, w różnych działach gospodarki. Chce też wsparcia produkcji poprzez wyznaczenie stałej ceny zakupu biometanu dostarczanego na rynek w różnych formach. Kolejne postulaty obejmują wprowadzenie rozwiązań umożliwiających lepszą integrację instalacji OZE wytwarzających biometan z sieciami gazowymi oraz wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowalnym. Ponadto postulują o umożliwienie wykorzystania biometanu w celu realizacji tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego (określa minimalny udział biokomponentów w paliwach).

Czytaj więcej

W Japonii to już działa. Silnik rakiety kosmicznej napędzany krowim łajnem

Biometan jest zeroemisyjny i ekologiczny

Biometan to surowiec, który ma takie same chemiczne i energetyczne właściwości jak gaz ziemny. Jednocześnie jest zeroemisyjny, ekologiczny i pochodzi z odnawialnych źródeł. Może znaleźć istotne zastosowanie w elektroenergetyce, ciepłownictwie, transporcie i dekarbonizacji przedsiębiorstw energochłonnych.

Do POB należą obecnie m.in.: Veolia Energia Polska, PGNiG Bioevolution (grupa Orlen), Gaz-System, Polska Grupa Biogazowa (grupa Total), Duon, Selena Green Investments, Unimot, Atrem i Związek Producentów Cukru. Najważniejszym celem organizacji jest rozwój rynku biometanowego w Polsce.

Polska Organizacja Biometanu domaga się od ministra klimatu i środowiska dalszej aktualizacji tzw. krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) oraz pilnego wdrożenia postulatów legislacyjnych dotyczących rozwoju produkcji biometanu w Polsce. Członkowie POB szacują wartość swoich inwestycji w projekty związane z wytwarzaniem tego gazu, w perspektywie do 2030 r., na poziomie co najmniej 17,5 mld zł. Widzą też możliwość produkcji nawet 2 mld m sześc. biometanu rocznie.

Produkcja biometanu potrzebuje wsparcia

Pozostało 82% artykułu
Paliwa
Na rosyjskich stacjach benzynowych drożyzna, brakuje paliw
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Paliwa
Wakacyjne promocje na Orlenie. Koncern podał o ile obniża ceny paliwa
Paliwa
Podczas wakacji na stacjach będzie drożej, ale nie drastycznie
Paliwa
Były zarząd i rada Orlenu, w tym Daniel Obajtek, nie otrzymali absolutorium
Paliwa
Kadrowa karuzela w grupie Orlen się rozkręca