Rusza Mój Prąd 4.0. Warto pamiętać o nowych obowiązkach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomił czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła. Warto pamiętać o obowiązkach, które obowiązują beneficjenta od poprzedniej edycji programu.

Publikacja: 15.04.2022 13:13

Rusza Mój Prąd 4.0. Warto pamiętać o nowych obowiązkach

Foto: Adobe Stock

Głównym celem programu jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV.

Wielkość wsparcia

Dotację – poza instalacją fotowoltaiczną – będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć ponad 20 000 zł. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości do 4 000 zł. Jeśli zdecydują się oni na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, wówczas dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5 tys., zł. Dofinansowanie do magazynów ciepła wyniesienie 5 000 zł, zaś do magazynów energii 7 500 zł. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o dodatkowe elementy i chce przejść na nowy system rozliczeń na net-billing może liczyć na wsparcie finansowe. Wówczas dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł.

Budżet

Budżet programu wskazany w regulaminie programu wynosi 855 mln zł. Dotyczy to jednak zadania w ramach unijnego programu priorytetowego: Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 r. Dlatego też ta wielkość dotyczy także poprzedniej, ubiegłorocznej edycji programu. Wówczas na Mój Prąd 3.0. przewidziano ponad 500 mln zł. Na Mój Prąd 4.0 przewidziano 350 mln zł. Środki pochodzą z instrumentu REACT-UE (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy – dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią Covid-19). Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej poszukuje jednak dodatkowe środki, na wypadek, jeśli ta pula szybko będzie się wyczerpywać. MFiPR pracuje nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Resort planuje rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach środków UE w I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Chodzi o rozszerzenie możliwości wspierania inwestycji dotyczących instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE. Będzie to możliwe w przypadku wolnej puli środków w I osi POIiŚ. Dzięki zmianom będzie możliwość dodatkowego zasilenia budżetu programu „Mój prąd”. – Dodatkowego, to znaczy poza budżetem instrumentu REACT-EU realizowanego w XI osi priorytetowej POIiŚ – wyjaśnia MFiPR.

Obowiązki

Już od poprzedniej edycji programu – Mój Prąd 3.0 – grantobiorca ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno–promocyjnych. Ograniczają się one jednak do informacji na posesji. Grantobiorca realizujący projekt jaką jest domowa fotowoltaika czy pozostałe inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zobowiązany jest prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu. – Grantobiorca po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – w miejscu lokalizacji inwestycji - np. na budynku/ogrodzeniu - informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami – czytamy w regulaminie programu. Sugerowanym jest format A3, lecz nie mniejszy niż A4, wykonanej we własnym zakresie, o treści:” Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie 11.1 Program Mój Prąd”. Obowiązki wynikają z faktu, że Mój Prąd 3.0 i Mój Prąd 4.0. są finansowane ze środków unijnych, a korzystanie z nich wymaga takich informacji. Pierwsze dwa nabory do programu były realizowane ze środków własnych, krajowych NFOŚiGW.

Na koniec lutego 2022 r. w Polsce było 921 tys. prosumentów, natomiast łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wyniosła ponad 6,5 GW.

Głównym celem programu jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV.

Wielkość wsparcia

Pozostało 97% artykułu
OZE
Padł kolejny rekord w produkcji energii ze słońca
OZE
Rolnicy oczekują zmian
OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał