Orlen Południe, firma należąca do grupy PKN Orlen, analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych. Ich budowa planowana jest w największych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, będących obecnie w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), podlegającego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W nowy projekt zaangażowane są również: firma H.Cegielski-Poznań i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W tej sprawie wszystkie te podmioty podpisały właśnie list intencyjny.

– Realizacja zakrojonego na szeroką skalę projektu rozwoju biogazowni to ważny krok w stronę budowy sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii. Jest to też znakomity przykład godzenia różnych interesów, których wspólnym mianownikiem jest polski kapitał – mówi Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych.

Czytaj także: Orlen inwestuje w Trzebini i Jedliczu

Biogazownie mają działać w oparciu o innowacyjną polską technologię należącą do firmy Dynamic Biogas, która umożliwi zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną i biometan. Prawa do licencji ma H.Cegielski-Poznań. Firma ma być generalnym wykonawcą biogazowni.

Z kolei głównym inwestorem zostanie Orlen Południe. W przyszłości gospodarstwa, w których powstaną biogazownie, mogą stać się własnością tej firmy lub mogą zostać przez nią wydzierżawione od KOWR. Jeśli przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, w płockim koncernie dojdzie do rozszerzenia portfela oferowanych bioproduktów. – Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego i będzie odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej Europy – przekonuje Marcin Rej, prezes Orlenu Południe.

Obecnie spółka jest w trakcie przekształcana się w biorafinerię, realizującą ekologiczne inwestycje. I tak w Trzebini trwa budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu propylenowego, a także pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów. Firma planuje również budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Ponadto w Trzebini powstaje instalacja do produkcji paliwa wodorowego, dla którego surowcem może być właśnie biometan.