Hiszpańskie władze uzgodniły w Brukseli zmniejszenie zużycia gazu o 7 procent, donosi kanał telewizyjny LaSexta. To samo porozumienie zostało osiągnięte przez Portugalię. Dziś, 26 lipca, kraje Unii Europejskiej (UE) zatwierdziły plan awaryjny mający na celu ograniczenie zapotrzebowania na gaz. Hiszpania i Portugalia zdołały zrobić dla siebie wyjątek.

Ministrowie energii zatwierdzili propozycję, aby wszystkie kraje UE dobrowolnie zmniejszyły zużycie gazu o 15 proc. od sierpnia do marca. Portugalia i Hiszpania, podobnie jak Polska stwierdziły jednak, że zniżka nie powinna być stosowana w równym stopniu dla wszystkich.

W rezultacie, według kanału telewizyjnego, oba kraje osiągnęły porozumienie w Brukseli, że zmniejszą zużycie gazu o 7 proc. W 2021 r Hiszpania potrzebowała o 10 mld m3 gazu więcej niż Polska (33,9 mld m3), a Portugalia - niemal trzy razy mniej niż Polska (5,9 mld m3).

Umowa zwalnia również kraje, które nie są podłączone do sieci gazowych innych krajów UE, takie jak Irlandia i Malta, z obowiązkowej 15 proc. redukcji dostaw gazu, podał Reuters.

Polska twierdzi, że nie zmniejszy zużycia gazu w ogóle.

Czytaj więcej

Najważniejsza europejska batalia rozegra się wkrótce w magazynach gazu