Bloomberg, powołując się na źródło zaznajomione z sytuacją, informuje, że procedura upaństowienia przewiduje wprowadzenie „specjalnego reżimu zarządzania” w firmie.

Według rozmówcy agencji Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, mający ponad 30 tys. klientów biznesowych, jest głównym kandydatem do objęcia specjalnym reżimem administracyjnym Wielkiej Brytanii. Brytyjska spółka zależna Gazpormu „jest pod rosnącą presją firm, które odwracają się od rosyjskiego biznesu”.

Na początku marca władze brytyjskie nałożyły na Gazprom sankcje w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Gazprom nie może już emitować papierów dłużnych ani akcji w Wielkiej Brytanii i kredytować się w brytyjskich bankach.

Czytaj więcej

Bułgaria całkowicie rezygnuje z gazu z Rosji