Nowela gazowa może kosztować 30 mld zł

Koszt gazowych rekompensat i zamrożenia cen gazu wyniesie 10 mld zł – wynika z projektu noweli gazowej oraz uzasadnienia do projektu autorstwa ministerstwa aktywów państwowych. Jednocześnie państwo udzieli pożyczek sprzedawcom gazu, którzy będą zmagać się z konsekwencją trudnej sytuacji na rynku, na łączną kwotę 20 mld zł.

Publikacja: 11.01.2022 13:24

Nowela gazowa może kosztować 30 mld zł

Foto: Bloomberg

Instytucje publiczne zapłacą mniej

Projektowane rozwiązania ujęte w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładają rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r., o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej. Chodzi o szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp. Będą także wprowadzone mechanizmy rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych.

Taryfy gazowe dla wszystkich gospodarstw domowych

Projekt podkreśla także konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi. Będzie więc zastosowany mechanizm automatycznej ochrony taryfowej dla odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Tarcze doleją oliwy do ognia inflacji

Magazynowanie gazu

Projekt umożliwia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, odpłatnego przejęcia części obowiązków związanych z utrzymywaniem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. – Gwarantuje zwiększenie nadzoru państwa nad tymi zapasami, a tym samym zwiększa realne możliwości podejmowania działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej – czytamy w uzasadnieniu.

Koszty

Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 10 mld zł. To rekompensata z tytułu zastosowania szerszego katalogu podmiotu objętych taryfami, a więc mniejszymi podwyżki gazu, które ogłosił w grudniu 2021 r., Urząd Regulacji Energetyki. Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, do którego w roku 2022 trafią środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19.

Projektowany mechanizm przewiduje również objęcie gwarancją Skarbu Państwa zobowiązań z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągnięte na rynku krajowym lub zagranicznym w okresie od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy do dnia 1 stycznia 2026 r. Łączna kwota gwarancji to 20 mld zł. Pożyczki będą pochodzić ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19. Został one skalkulowane przy założeniach cenowych zakupu paliwa gazowego na TGE według notowań terminowych z dnia 22.12.2021 z podziałem na poszczególne miesiące 2022 r. W kwocie limitu gwarancji uwzględniono szacowane wolumeny zużycia na krajowym rynku detalicznym w 2022 r.

Instytucje publiczne zapłacą mniej

Projektowane rozwiązania ujęte w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładają rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r., o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej. Chodzi o szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp. Będą także wprowadzone mechanizmy rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gaz
Niemcy zrywają wszystkie umowy z Gazpromem. Zapolują na pieniądze koncernu
Gaz
Czy Gazprom powstanie z kolan? Do wcześniejszych porażek dodał właśnie kolejną
Gaz
Inwestorzy nie wierzą w Gazprom. Od początku roku stracił jedną czwartą wartości
Gaz
Zaskakujący pomysł Brukseli: gaz do Unii przez Ukrainę, ale od nowego dostawcy
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Gaz
Angela Merkel może odpowiedzieć za gazowy szantaż Putina
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży