Litewski operator systemu przesyłu gazu Amber Grid poinformował o zakończeniu w rejonie Szyrwinty (na północny-zachód od Wilna) budowy część gazociągu GIPL (Litwa-Polska). Litwini podkreślają, że ze względu na warunki geograficzne, ukształtowanie terenu jest to jeden z najtrudniejszych i najbardziej kluczowych etapów budowy GIPL.

Budowa gazociągu GIPL, którego długość na Litwie wyniesie 165 km, rozpoczęła się na początku tego roku. Koszt litewskiej części inwestycji to 114 mln euro z czego 58 mln euro stanowi dotacja z Brukseli. Trasa wiedzie od wsi Janounai w rejonie Szyrwinty do granicy z Polską w rejonie Lazdija (Łoździeje).

""

Rurociąg gazowy/Bloomberg

energia.rp.pl

Amber Grid realizuje projekt GIPL wspólnie z polskim Gaz-Systemem. W lipcu 2019 r Litwini podpisali kontrakt z polskim Izostal SA na kwotę 26,4 mln euro netto, na dostawę stalowych rur dla GIPL. Gazociąg ma mieć długość 508 km i kosztować 0,5 mld euro. Unia przyznała projektowi dofinansowanie do 295,4 mln euro.

Gazociąg zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i Litwy, a także połączy rynki gazowe Litwy, Łotwy i Estonii z jednym rynkiem Unii. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2021 r. Zwiększy to bezpieczeństwo energetyczne nad Bałtykiem. Umożliwi z polskiego kierunku wsparcie sąsiadów w sytuacjach kryzysowych, a także bezpośrednie dostawy gazu na oba rynki.